Kledthai.com

ตะกร้า 0

อธิบายแนวคิดปรัชญาการเมืองฝรั่ง

ISBN: 9786164860544

ผู้แต่ง : ส. ศิวรักษ์ เรียบเรียง

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) 6 ตุลาคม 2564

จำนวนหน้า : 224

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860544
ราคาพิเศษ ฿198.00 ราคาปรกติ ฿220.00

หลังจากสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ได้นำ นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง มาตีพิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่ 5 ในเดือนสิงหาคม 2564 และได้รับการตอบรับจากนักอ่านเป็นอย่างดี จึงได้นำ อธิบายแนวคิดปรัชญาการเมืองฝรั่ง มาปรับปรุงใหม่ออกวางจำหน่ายเล่มที่ 2 ในชุดนี้

            นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง ได้รับความสำเร็จเกินคาด จนต้องตีพิมพ์ซ้ำในระยะเวลาใกล้ๆ กันกับการตีพิมพ์ครั้งแรก โดย นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง อยู่ในความต้องการของนักเรียนและประชาชนผู้ใฝ่รู้ ถ้ามี อธิบายแนวคิดปรัชญาการเมืองฝรั่ง ออกมาประกอบจะช่วยให้เข้าใจความคิดทางด้านนี้กระจ่างขึ้น และโดยที่ผู้เขียนไม่อาจสอนวิชานี้ได้โดยตรง จึงยอมให้พิมพ์เล่มนี้ขึ้น เพื่อหวังว่าจะเป็นอุปกรณ์แก่ผู้ใฝ่ใจทางการศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

 

หนังสือ อธิบายแนวคิดปรัชญาการเมืองฝรั่ง มาพร้อมที่คั่นหนังสือ 1 ชิ้น

หลังจากสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ได้นำ นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง มาตีพิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่ 5 ในเดือนสิงหาคม 2564 และได้รับการตอบรับจากนักอ่านเป็นอย่างดี จึงได้นำ อธิบายแนวคิดปรัชญาการเมืองฝรั่ง มาปรับปรุงใหม่ออกวางจำหน่ายเล่มที่ 2 ในชุดนี้

            นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง ได้รับความสำเร็จเกินคาด จนต้องตีพิมพ์ซ้ำในระยะเวลาใกล้ๆ กันกับการตีพิมพ์ครั้งแรก โดย นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง อยู่ในความต้องการของนักเรียนและประชาชนผู้ใฝ่รู้ ถ้ามี อธิบายแนวคิดปรัชญาการเมืองฝรั่ง ออกมาประกอบจะช่วยให้เข้าใจความคิดทางด้านนี้กระจ่างขึ้น และโดยที่ผู้เขียนไม่อาจสอนวิชานี้ได้โดยตรง จึงยอมให้พิมพ์เล่มนี้ขึ้น เพื่อหวังว่าจะเป็นอุปกรณ์แก่ผู้ใฝ่ใจทางการศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

 

สารบัญ

ปรารมภ์

คำปรารภ ในการพิมพ์ครั้งที่ 4

คำอธิบาย ในการพิมพ์ครั้งที่ 2

คำนำ ในการพิมพ์ครั้งที่ 1

อธิบายแนวคิดปรัชญาทางเมืองฝรั่ง

กฎหมาย

กรรมาชีพ

ก้าวหน้า

พวกหัวก้าวหน้า

ลัทธิแก้

ลัทธิความเป็นกลาง

คอมมิวนิสต์

จักรวรรดินิยม

ลัทธิเชื้อชาตินิยม

ลัทธิซินดิกัล

ความดีร่วม

ลัทธิตีโต้

ปฏิกิริยา

ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยของประชาชน

เผด็จการ

ฟาสซิสต์

มาร์กซิสต์

ยุติธรรม

รัฐ

ลัทธิเลนิน

การศึกษา

ลัทธิสตาลิน

สหพันธ์กรรมกร

สหพันธรัฐ

สังคมนิยม

สันติภาพ

สากลนิยม

สิทธิมนุษยชน

เสรีนิยม

อธิปัตย์

อนาธิปไตย

อนุรักษ์นิยม

การอยู่ร่วม

อิสรภาพ

อุดมการณ์

ลัทธิอาณานิคม

อำนาจอันชอบธรรม

ภาคผนวก: ไขคำ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:อธิบายแนวคิดปรัชญาการเมืองฝรั่ง
คะแนนของคุณ