Kledthai.com

ตะกร้า 0

ไทยกับอาเซียนในยุคสงครามเย็น : มิติด้านการเมืองและความมั่นคง

ISBN: 9786164860520

ผู้แต่ง : สุรพงษ์ ชัยนาม

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2564

จำนวนหน้า : 720

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860520
ราคาพิเศษ ฿675.00 ราคาปรกติ ฿750.00

งานวิจัยเรื่อง ไทยกับอาเซียนในยุคสงครามเย็น : มิติด้านการเมืองและความมั่นคง โดยผู้เขียนเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทย ได้อาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ นับว่าเป็นข้อมูลจาก คนใน ที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งเป็น คนนอก ได้เห็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านมนมิติด้านการเมืองและความมั่นคงอย่างเป็นระบบ

งานวิจัยเรื่อง ไทยกับอาเซียนในยุคสงครามเย็น : มิติด้านการเมืองและความมั่นคง โดยผู้เขียนเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทย ได้อาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ นับว่าเป็นข้อมูลจาก คนใน ที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งเป็น คนนอก ได้เห็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านมนมิติด้านการเมืองและความมั่นคงอย่างเป็นระบบ

            สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [สกสว.] หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในการเรียนการสอนเรื่องอาเซียน อีกทั้งสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างโลกวิชาการกับโลกการทูตการปฏิบัติด้วยตลอดจนหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ และประชาชนทั่วไปที่สนใจการต่างประเทศและการทูตของไทย

 

สารบัญ

คำนำ สกสว.

คำนิยม

เกริ่นนำ

1 บทนำ

2 กำเนิดอาเซียน

3 บทบาทของอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง

4 ประเทศมหาอำนาจกับอาเซียน

5 บทสรุป

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ไทยกับอาเซียนในยุคสงครามเย็น : มิติด้านการเมืองและความมั่นคง
คะแนนของคุณ