Kledthai.com

ตะกร้า 0

การเมือง อำนาจ ความรู้: หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์ (ปกอ่อน)

ISBN: 9786164860490

ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2564

จำนวนหน้า : 448

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860490
ราคาพิเศษ ฿405.00 ราคาปรกติ ฿450.00

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง มีทั้งที่เป็นผลงานวิจัย หรือตำราของคณาจารย์ภายในคณะเอง และที่เป็นหนังสือวิชาการคุณภาพดีของบุคคลภายนอก คณะรัฐศาสตร์จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีแหล่งความรู้นอกห้องเรียนที่ทันสมัย อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมในวงกว้าง

 การปลดปล่อยความรู้ด้านสังคมศาสตร์สู่สังคมจึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับกระแสการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เมื่อรูปแบบรัฐและระบอบการเมืองเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย ความรู้ทางรัฐศาสตร์ก็ไม่ใช่ความรู้ต้องห้ามอีกต่อไป ตรงกันข้าม มันกลายเป็นความรู้ที่จำเป็นและพึงปราถนาสำหรับพลเมืองในยุคสมัยใหม่ ที่จะต้องเป็นกำลังขับเคลื่อนสังคมให้วิวัฒนาการไปข้างหน้าโดยมีประชาชนเป็นฐานของความชอบธรรมและเป้าหมายของการปกครอง

สารบัญภายในเล่มและเนื้อหาบางส่วนประกอบด้วย

เส้นทางวิชารัฐศาสตร์กับ 7 คำถามทางการเมือง - ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

แนวคิดเรื่องอำนาจนำ - เกษียร เตชะพีระ

รัฐและชาติ - ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์

แนวคิดเรื่องเสรีนิยมกับประชาธิปไตย - เกษียร เตชะพีระ

เสรีภาพในการพูด ความมั่นคง และศาสนา - ธเนศ วงศ์ยานนาวา

ระบอบประชาธิปไตยและระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย : การศึกษาระบอบการเมืองเชิงเปรียบเทียบ - ประจักษ์ ก้องกีรติ

สถาบันการเมือง : ความหมาย ความสำคัญ และความคาดหวัง - ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

การแบ่งแยกอำนาจ - วรรณภา ติระสังขะ

รัฐธรรมนูญนิยม - วรรณภา ติระสังขะ

การกระจายอำนาจ - ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง - อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

การเลือกตั้งกับความรุนแรง : สาเหตุ ผลกระทบและทางออก - ประจักษ์ ก้องกีรติ

ความรู้และอคติ : ปัจจัยควบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง - อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

การเมืองเรื่องเพศและเพศสภาพ : ความปราถนาและกติการเรื่องเพศใน “ปรมาจารย์ลัทธิมาร” - ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การเมือง อำนาจ ความรู้: หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์ (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ