Kledthai.com

ตะกร้า 0

มนุษย์กับเสรีภาพ: มุมมองทางปรัชญาคานท์,มิลล์,รอลส์

ISBN: 9786164860155

ผู้แต่ง : สุรพศ ทวีศักดิ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2562

จำนวนหน้า : 208

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860155
ราคาพิเศษ ฿189.00 ราคาปรกติ ฿210.00

ปรัชญา "เสรีภาพ" ของคานท์,มิลล์,รอลส์ ได้ช่วยเปิดปัญญาให้เรามองเห็น "ความเป็นมนุษย์" ที่เรามีเท่าเทียมกัน นั่นคือ เราทุกคนไม่ว่าเพศ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมใดๆ ต่างมีความเป็นมนุษย์ผู้มีเหตุผล เสรีภาพ ความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีในตัวเอง มีอิสรภาพเหนือชีวิต ร่างกายและจิตใจของตนเองอย่างสมบูรณ์นี่คือความหมายของ "ความเสมอภาคในความเป็นคน" หรือ "ความเป็นคนเท่ากัน" อันเป็น "รากฐานที่มั่นคง" ในการสร้างหลักการทางศีลธรรม ประโยชน์สุขส่วนรวมและความยุติธรรมทางสังคมและการเมืองในการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพความเป็นคนของตนเองและทุกคนอย่างแท้จริง

สารบัญ

ความในใจผู้เขียน
บทที่ 1 เรามีเสรีภาพได้จริงไหม
บทที่ 2 ไม่มีเสรีภาพจะมีศีลธรรมได้ไหม
บทที่ 3 ยืนยันประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่ยืนยันเสรีภาพได้ไหม
บทที่ 4 ถ้าไม่มีเสรีภาพจะมีความยุติธรรมได้ไหม
บทที่ 5 เสรีภาพกับความเป็นไทยไปด้วยกันได้ไหม
บรรณานุกรม

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:มนุษย์กับเสรีภาพ: มุมมองทางปรัชญาคานท์,มิลล์,รอลส์
คะแนนของคุณ