Kledthai.com

ตะกร้า 0

สมาธิ ฐานสู่สุขภาพจิตและสติปัญญาหยั่งรู้

ISBN: 9789747236934

ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2551

จำนวนหน้า : 120

พร้อมส่ง
ISBN:
9789747236934
ราคาพิเศษ ฿68.00 ราคาปรกติ ฿75.00

ลักษณะเด่นที่สุดของจิตที่เป็นสมาธิ ซึ่งสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของสมาธิด้วยก็คือ ความควรแก่งาน หรือความเหมาะสมแก่การใช้งาน และงานที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาก็คือ งานทางปัญญา อันได้แก่การใช้จิตที่พร้อมดีเช่นนั้นเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญา ในการพิจารณาสภาวธรรมให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริง สมาธิ : ฐานสู่สุขภาพจิตและสติปัญญาหยั่งรู้ เล่มนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นมรรควิธี ทั้งแก่ผู้ตั้งใจบำเพ็ญสมาธิภาวนาในระดับสูง หรือแม้แต่สามัญชนทั่วไปที่ประสงค์จะได้รับความสงบร่มเย็นในวิถีชีวิตประจำวัน

ลักษณะเด่นที่สุดของจิตที่เป็นสมาธิ ซึ่งสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของสมาธิด้วยก็คือ ความควรแก่งาน หรือความเหมาะสมแก่การใช้งาน และงานที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาก็คือ งานทางปัญญา อันได้แก่การใช้จิตที่พร้อมดีเช่นนั้นเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญา ในการพิจารณาสภาวธรรมให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริง สมาธิ : ฐานสู่สุขภาพจิตและสติปัญญาหยั่งรู้ เล่มนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นมรรควิธี ทั้งแก่ผู้ตั้งใจบำเพ็ญสมาธิภาวนาในระดับสูง หรือแม้แต่สามัญชนทั่วไปที่ประสงค์จะได้รับความสงบร่มเย็นในวิถีชีวิตประจำวัน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สมาธิ ฐานสู่สุขภาพจิตและสติปัญญาหยั่งรู้
คะแนนของคุณ