Kledthai.com

ตะกร้า 0

พุทธประวัติมหายาน พุทธประวัติ ฉบับค้นพบใหม่

ISBN: 9789747236736

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี ราชบัณฑิต

ผู้แปล : ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี ราชบัณฑิต

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2554

จำนวนหน้า : 357

พร้อมส่ง
ISBN:
9789747236736
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

ทุกขณะที่เรียบเรียง คิดอยู่ว่าพุทธศาสนานั้น เมื่อเกิดขึ้นในโลกมีลัทธิมหายานแตกแยกไปจากลัทธิเถรวาทตามผลแห่งการศึกษาธรรมของนักปราชญ์ทั้งหลายนักปราชญ์เหล่านั้น เปรียบพุทธศาสนาไว้ว่าเหมือนตัวนกลัทธิเถรวาทเป็นปีกหนึ่ง และลัทธิมหายานเป็นอีกปีกหนึ่งสามารถนำตัวนก ให้ถึงจุดปรารถนาได้รวดเร็วขึ้นฉันใด “พุทธประวัติ” ที่แสดงนี้ เป็นฉบับประกาศชักชวนมิให้พากันติดตำรามิให้ติดอยู่กับทรรศนะดั่งเดิม และคงจักเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงซึ่ง “พุทธธรรม” ได้รวดเร็วขึ้นฉันนั้น....

สารบัญ

 • คำปรารถ
 • พื้นภูมิ
 • ตระกูลวงศ์
 • สิทธัตถะ
 • อสิตดาบส
 • สิ้นชนนี
 • การศึกษา
 • พระนิสัย
 • อภิเษก
 • ผู้ชนะ
 • ฝีมืออมาตย์
 • คำค้าน
 • ศากยสภา
 • ฯลฯ

ทุกขณะที่เรียบเรียง คิดอยู่ว่าพุทธศาสนานั้น เมื่อเกิดขึ้นในโลกมีลัทธิมหายานแตกแยกไปจากลัทธิเถรวาทตามผลแห่งการศึกษาธรรมของนักปราชญ์ทั้งหลายนักปราชญ์เหล่านั้น เปรียบพุทธศาสนาไว้ว่าเหมือนตัวนกลัทธิเถรวาทเป็นปีกหนึ่ง และลัทธิมหายานเป็นอีกปีกหนึ่งสามารถนำตัวนก ให้ถึงจุดปรารถนาได้รวดเร็วขึ้นฉันใด “พุทธประวัติ” ที่แสดงนี้ เป็นฉบับประกาศชักชวนมิให้พากันติดตำรามิให้ติดอยู่กับทรรศนะดั่งเดิม และคงจักเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงซึ่ง “พุทธธรรม” ได้รวดเร็วขึ้นฉันนั้น....

 

สารบัญ

 

 • - คำปรารถ
 • - พื้นภูมิ
 • - ตระกูลวงศ์
 • - สิทธัตถะ
 • - อสิตดาบส
 • - สิ้นชนนี
 • - การศึกษา
 • - พระนิสัย
 • - อภิเษก
 • - ผู้ชนะ
 • - ฝีมืออมาตย์
 • - คำค้าน
 • - ศากยสภา
 • - วิวาท
 • - สงคราม
 • - แพ้มติ
 • - ระดมพล
 • - ทางไป
 • - ปริเทวนา
 • - นิราศ
 • - นายม้าต้น
 • - ภาพกบิลพัสดุ์
 • - หลักฐานอื่น
 • - สู่ราชคฤห์
 • - พบพิมพิสาร
 • - ข่าวสันติ
 • - มารผจญ
 • - บำเพ็ญเพียร
 • - แสงสว่าง
 • - พุทธธรรม
 • - พระบารมีสิบ
 • ฯลฯ
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พุทธประวัติมหายาน พุทธประวัติ ฉบับค้นพบใหม่
คะแนนของคุณ