Kledthai.com

ตะกร้า 0

มหาตมา คานธี (ไทย-อังกฤษ)

ISBN: 9789747235609

ผู้แต่ง : เยอร์ทรูด เมอเรย์

ผู้แปล : เรืองอุไร กุศลาสัย

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2544

จำนวนหน้า : 325

พร้อมส่ง
ISBN:
9789747235609
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

ข้าพเจ้าขอความเห็นใจจากทั่วโลก

ในการต่อสู้เพื่อให้ความเป็นธรรม

ได้ชนะความไม่เป็นธรรมครั้งนี้

เอ็ม.เค.คานธี

ตำบลฑัณฑี

5.4.30

 

เป็นความผิดอย่างอุกฤษฏ์กระไรหนอ ที่เราแนะนำให้

ผู้อื่นรักษาความสะอาด ในเมื่อตัวเราเองสกปรก

_ มหาตมา คานธี

ดิฉันมีความยินดีที่ได้มีโอกาสแปลและเรียบเรียงหนังสือ มหาตมา คานธี เล่มนี้ออกตีพิมพ์เผยแพร่กิตติคุณความดีของบุคคลที่ทั่วโลกยกย่องให้เป็น “มหาบุรุษ” คนหนึ่ง ในฐานะที่มีหน้าที่พัวพันกับการศึกษาของเยาวชนชายหญิงมาเป็นเวลานานพอสมควร ดิฉันได้เคยปรารภอยู่ในใจเสมอมาว่า หนังสือที่เพียบพร้อมไปด้วยตัวอย่างและบทเรียนในด้านศีลธรรมและความประพฤติอันดีงามเช่นนี้ น่าจะได้รับการเผยแพร่ให้กว้างขวางมากที่สุดในวงการเยาวชนชายหญิงของเราทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อเยาวชนเหล่านั้นจะได้ใช้เป็นตัวอย่างหล่อหลอมนิสัยใจคอ ตลอดจนความประพฤติของตนเองให้อยู่ในแนวทางที่พึงประสงค์ อันจะยังผลดีให้เกิดแก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 

หนังสือ มหาตมา คานธี เล่มนี้ดิฉันได้เรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษมีชื่อว่า Gandhiji : The Story of His Life โดย Gertrude Murray พิมพ์ในประเทศอินเดีย ผู้แต่งเป็นสุภาพสตรีชาวอังกฤษที่มีจิตศรัทธาในจริยาวัตรและแนวความคิดของมหาตมา คานธีเป็นอย่างสูง ทั้งได้เคยมาท่องเที่ยวและพำนักอยู่ในประเทศอินเดียเป็นเวลานานพอสมควร

 

ในประเทศอินเดียเองหนังสือเล่มนี้มีผู้นิยมอ่านอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในวงการเยาวชนและนักศึกษา ดังจะเห็นได้จากสถิติการพิมพ์ในระยะเวลา ๑๒ ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ ถึง ๒๕๐๔ หนังสือเล่มนี้ก็ได้รับการตีพิมพ์ถึง ๑๖ ครั้งแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่สูงมาก และเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า หนังสือเล่มนี้อยู่ในความสนใจของผู้อ่านเพียงไร

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:มหาตมา คานธี (ไทย-อังกฤษ)
คะแนนของคุณ