Kledthai.com

ตะกร้า 0

องคุลิมาล พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN: 9789747235043

ผู้แต่ง : สมัคร บุราวาศ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 /2542

จำนวนหน้า : 125

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789747235043
ราคาพิเศษ ฿72.00 ราคาปรกติ ฿80.00

คำว่า ‘การให้อภัยเป็นธรรมะอันประเสริฐใหญ่หลวงนัก’ ได้ถูกพิสูจน์ว่าเป็นจริงแล้วใน “องคุลีมาล” นวนิยายอิงหลักธรรม ที่บอกเล่าเรื่องราวของ ‘อหิงสกะ’ ชายผู้มีศรัทธาในศาสนาพรามหมณ์อย่างแรงกล้า แต่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์สอนศาสนาให้ประพฤติตนไปตามที่ดวงชะตาของเขาได้กำหนดไว้ ทำให้เขาต้องกลายมาเป็นมหาโจรนามว่า “องคุลีมาล” ซึ่งภายหลังได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์ ด้วยเมตตากรุณาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเรื่องนี้ได้แทรกหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาผ่านการดำเนินชีวิตของตัวละครในเรื่องได้อย่างแนบเนียน ลื่นไหล และเข้าใจง่าย นอกจากนั้นภายในเรื่องยังได้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการใช้ชีวิต ไปจนถึงรูปแบบความเชื่อทางศาสนาของคนในอินเดียในสมัยพุทธกาลให้เห็นลาง ๆ อีกด้วย

คำว่า ‘การให้อภัยเป็นธรรมะอันประเสริฐใหญ่หลวงนัก’ ได้ถูกพิสูจน์ว่าเป็นจริงแล้วใน “องคุลีมาล” นวนิยายอิงหลักธรรม ที่บอกเล่าเรื่องราวของ ‘อหิงสกะ’ ชายผู้มีศรัทธาในศาสนาพรามหมณ์อย่างแรงกล้า แต่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์สอนศาสนาให้ประพฤติตนไปตามที่ดวงชะตาของเขาได้กำหนดไว้ ทำให้เขาต้องกลายมาเป็นมหาโจรนามว่า “องคุลีมาล” ซึ่งภายหลังได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์ ด้วยเมตตากรุณาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเรื่องนี้ได้แทรกหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาผ่านการดำเนินชีวิตของตัวละครในเรื่องได้อย่างแนบเนียน ลื่นไหล และเข้าใจง่าย นอกจากนั้นภายในเรื่องยังได้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการใช้ชีวิต ไปจนถึงรูปแบบความเชื่อทางศาสนาของคนในอินเดียในสมัยพุทธกาลให้เห็นลาง ๆ อีกด้วย

สารบาญ

- เหตุเกิดในตักกสิลา
- เดชแห่งอาถรรพเวท
- แรงริษยาของอาจารย์ทิศาปาโมกข์
- องคุลิมาล อหิงสกะ ผู้แปรไปเป็นมหาโจร
- ผู้อาสาปราบมหาโจร
- ผู้พิชิตองคุลิมาล
- อหิงสกะในบั้นสุดท้าย

  • ภาคผนวก
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:องคุลิมาล พิมพ์ครั้งที่ 2
คะแนนของคุณ