Kledthai.com

ตะกร้า 0

หัวใจกรรมฐาน

ISBN: 9789747033892

ผู้แต่ง : พระญาณโปนิกเถระ : รจนา

ผู้แปล : พลตรีนายแพทย์ชาญ สุวรรณวิภัช

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 307

พร้อมส่ง
ISBN:
9789747033892
ราคาพิเศษ ฿198.00 ราคาปรกติ ฿220.00

หนังสือ หัวใจกรรมฐาน ของพระญาณโปนิก พระเถระชาวเยอรมันแห่งประเทศศรีลังกาซึ่งมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า The Heart of Buddhist Meditation นี้เป็นที่รวบรวมที่ดีมากแหล่งหนึ่งแห่งความรู้เกี่ยวกับการเจริญภาวนา โดยเฉพาะวิปัสนาภาวนาตามแนวมหาสติปัฏฐานมีปริยัติทั้งของดั้งเดิมที่มีในพระไตรปิฎกและคำอธิบายในอรรถกถา มีทั้งคำสอนจากคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทและจากคัมภีร์ฝ่ายมหายานตลอดจนคำแนะนำชี้แจงของอาจารย์ยุคต่อมาภายหลังในสายการปฏิบัติจนถึงความรู้ความคิดและประสบการณ์ในการฝึก การสอน และการปฏิบัติของท่านผู้นิพนธ์หนังสือนี้เอง เพียงเท่านี้ก็เป็นความพิเศษที่น่าสังเกตอยู่แล้วแต่ข้อที่เป็นลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้ยังมีอยู่อีก กล่าวคือเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยมุ่งให้เหมาะกับชีวิตจิตใจของคนในสังคมปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรมและสังคมที่เรียกว่าพัฒนาแล้ว ซึ่งมีความสับสนวุ่นวายและความคับแค้นทางจิตใจมากกล่าวได้ว่าผู้เขียนหนังสือนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กล่าวมานั้น ทั้งโดยเนื้อหาที่แสดงและโดยภาษาที่ใช้ทำให้หนังสือ หัวใจกรรมฐาน ได้รับความชื่นชมเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ผู้สนใจทางพระพุทธศาสนาในประเทศตะวันตก ดังปรากฏว่าหลังจากเริ่มพิมพ์เผยแพร่ในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้วก็ได้มีการพิมพ์จำหน่ายซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา

--พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)--

หนังสือ หัวใจกรรมฐาน ของพระญาณโปนิก พระเถระชาวเยอรมันแห่งประเทศศรีลังกาซึ่งมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า The Heart of Buddhist Meditation นี้เป็นที่รวบรวมที่ดีมากแหล่งหนึ่งแห่งความรู้เกี่ยวกับการเจริญภาวนา โดยเฉพาะวิปัสนาภาวนาตามแนวมหาสติปัฏฐานมีปริยัติทั้งของดั้งเดิมที่มีในพระไตรปิฎกและคำอธิบายในอรรถกถา มีทั้งคำสอนจากคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทและจากคัมภีร์ฝ่ายมหายานตลอดจนคำแนะนำชี้แจงของอาจารย์ยุคต่อมาภายหลังในสายการปฏิบัติจนถึงความรู้ความคิดและประสบการณ์ในการฝึก การสอน และการปฏิบัติของท่านผู้นิพนธ์หนังสือนี้เอง เพียงเท่านี้ก็เป็นความพิเศษที่น่าสังเกตอยู่แล้วแต่ข้อที่เป็นลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้ยังมีอยู่อีก กล่าวคือเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยมุ่งให้เหมาะกับชีวิตจิตใจของคนในสังคมปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรมและสังคมที่เรียกว่าพัฒนาแล้ว ซึ่งมีความสับสนวุ่นวายและความคับแค้นทางจิตใจมากกล่าวได้ว่าผู้เขียนหนังสือนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กล่าวมานั้น ทั้งโดยเนื้อหาที่แสดงและโดยภาษาที่ใช้ทำให้หนังสือ หัวใจกรรมฐาน ได้รับความชื่นชมเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ผู้สนใจทางพระพุทธศาสนาในประเทศตะวันตก ดังปรากฏว่าหลังจากเริ่มพิมพ์เผยแพร่ในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้วก็ได้มีการพิมพ์จำหน่ายซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

--พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)--

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:หัวใจกรรมฐาน
คะแนนของคุณ