Kledthai.com

ตะกร้า 0

สนทนากับองค์ทะไลลามะ ว่าด้วย ชีวิต การดำเนินชีวิต และความสุข

ISBN: 9789743159886

แปลจากหนังสือ : His Holiness The Dalai Lama on Life, Living and Happiness

ผู้แต่ง : ราชีพ เมห์โรตระ

ผู้แปล : สุมนัสสา วาจรัต ภิญโญวัฒนชีพ

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนหน้า : 312

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159886
ราคาพิเศษ ฿279.00 ราคาปรกติ ฿310.00

"ไม่มีสิ่งใดนอกจากการมีโอกาสอยู่กับพระองค์เท่านั้นที่สามารถทำให้รู้สึกได้ถึงความเป็นมนุษย์อันลุ่มลึก เสียงหัวเราะของท่านที่ดังกังวานก้องความสนุกสนานที่ส่งต่อถึงผู้อื่นได้ และอารมณ์ขันแบบสุภาพนุ่มนวล อีกทั้งมีกระแสพลังอันสงบเย็นให้ความมั่นใจและอบอุ่นหลั่งไหลไม่ขาดสาย เหล่านั้นไม่มีใบแสดงผลใดๆ ที่สามารถเก็บบันทึกเอาไว้ได้"

จาก 'คำนำบรรณาธิการ' โดย ราชีพ เมห์โรตระ

"ความทุกข์ที่เราไม่ปรารถนาและความสุขที่เราต้องการไขว่คว้ามานั้นล้วนเป็นผลที่เกิดจากเหตุต่างๆ นอกเหนือจากนั้นไม่มีผู้สร้างผู้สร้างสูงสุดก็คือจิตของเรา"

จากบท 'พุทธศาสนา'

"หากเราต้องปล่อยวางจากสิ่งต่างๆ เพียงเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงแท้ถาวรเราก็ควรปล่อยวางจากหนทางที่เรากำลังแสวงหาเพราะว่ามันก็ไม่เที่ยงแท้ถาวร คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่คำถามอยู่ที่มันมีคุณค่าแก่การใฝ่หาหรือไม่คุ้มค่าที่จะเข้าถึงหรือไม่หากคำตอบคือใช่ จึงน่าปรานาที่จะได้มา"

จากบท 'สภาวะ'

คำนำ : สนทนากับองค์ทะไลลามะ

หนังสือ His Holiness The Dalai Lama on Life, Living and Happiness หรือ สนทนากับองค์ทะไลลามะ ว่าด้วย ชีวิต การดำเนินชีวิต และความสุข นี้ เป็นบันทึกการสนทนาระหว่างคุณราชีพ เมห์โรตระ กับองค์ทะไลลามะ ที่มีการสัมภาษณ์พระองค์ท่านอย่างต่อเนื่องกันมานานกว่า 25 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปี พ.ศ.2551 โดยคุณราชีพ เมห์โรตระ เป็นลูกศิษย์ชาวอินเดียรุ่นแรกๆ ขององค์ทะไลลามะ ที่ได้บันทึกการสนทนากับองค์ทะไลลามะอย่างละเอียด ซึ่งต่อมาได้มีการเรียบเรียงขึ้นมา โดยจัดหมวดหมู่ให้เข้ากับหัวข้อหลักธรรมที่สำคัญทางพุทธศาสนา อาทิ เรื่องการบรรลุนิพพาน การกลับชาติมาเกิดใหม่ ศูนยตาหรือความว่าง การฝึกสมาธิภาวนา กฎแห่งกรรม เป็นต้น

สุมนัสสา วาจรัต ภิญโญวัฒนชีพ

สารบัญ

คำนำบรรณาธิการ
คำนำผู้แปล

บทที่ 1 ศาสนาในโลกสมัยใหม่
บทที่ 2 พุทธศาสนา
บทที่ 3 บทบาทของคุรุ
บทที่ 4 ความกรุณาและความสุข
บทที่ 5 ความทุกข์
บทที่ 6 เจตนาบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ
บทที่ 7 กรรม
บทที่ 8 การกลับมาเกิดใหม่
บทที่ 9 นิพพาน โมกษะ
บทที่ 10 จิตสำนึกรู้
บทที่ 11 ศูนยตา
บทที่ 12 สภาวะ
บทที่ 13 พลังของการเจริญภาวนาและการนึกภาพนิมิต
บทที่ 14 ศิลปะการฝึกจิตแบบทิเบต
บทที่ 15 วิทยาศาสตร์ทางจิต
บทที่ 16 การเมืองแห่งความขัดแย้งและศาสนา
บทที่ 17 ความรับผิดชอบสากล
บทที่ 18 ปัญหาทิเบต

เกี่ยวกับ ท่านละไลลามะ
เกี่ยวกับ ราชีพ เมห์โรตระ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สนทนากับองค์ทะไลลามะ ว่าด้วย ชีวิต การดำเนินชีวิต และความสุข
คะแนนของคุณ