Kledthai.com

ตะกร้า 0

เพชรตัดทำลายมายา

ISBN: 9786167122144

ผู้แต่ง : ติช นัท ฮันห์

ผู้แปล : สดใส ขันติวรพงศ์

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2553

จำนวนหน้า : 123

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167122144
ราคาพิเศษ ฿108.00 ราคาปรกติ ฿120.00

ในเพชรตัดทำลายมายา นี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับ ภิกษุสุภูมิสาวกของพระองค์ได้สอนให้เรารู้วิธีมองข้ามทวิลักษณ์แห่งโลกเพื่อจะได้เข้าถึงความจริงอันลึกซึ้งอัศจรรย์ภายในตัวเราและทุกสิ่งรอบๆ ตัวเรา และท่านติช นัท ฮันห์ ยังได้อรรถาธิบายอย่างลุ่มลึก มีชีวิตชีวาทำให้เราได้เห็นว่า ปัญญา ซึ่งท่านเรียก วิภาษวิธีแห่งปรัชญาปารมิตา นี้ทำให้เราเข้าถึงและเคารพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ ท่านประยุกต์พุทธธรรมเข้ากับประสบการณ์ของเราให้ตัวอย่างที่ปฏิบัติได้ทั้งในชุมชน ชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนการรับใช้สังคม

ในเพชรตัดทำลายมายา นี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับ ภิกษุสุภูมิสาวกของพระองค์ได้สอนให้เรารู้วิธีมองข้ามทวิลักษณ์แห่งโลกเพื่อจะได้เข้าถึงความจริงอันลึกซึ้งอัศจรรย์ภายในตัวเราและทุกสิ่งรอบๆ ตัวเรา และท่านติช นัท ฮันห์ ยังได้อรรถาธิบายอย่างลุ่มลึก มีชีวิตชีวาทำให้เราได้เห็นว่า ปัญญา ซึ่งท่านเรียก วิภาษวิธีแห่งปรัชญาปารมิตา นี้ทำให้เราเข้าถึงและเคารพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ ท่านประยุกต์พุทธธรรมเข้ากับประสบการณ์ของเราให้ตัวอย่างที่ปฏิบัติได้ทั้งในชุมชน ชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนการรับใช้สังคม

สารบัญ

- ภาคหนึ่ง วิภาษวิธีแห่งปรัชญาปารมิตาสูตร
- ภาคสอง ภาษาแห่งความไม่ยึดมั่นถือมั่น
- ภาคสาม คำตอบอยู่ในคำถาม
- ภาคสี่ ภูเขาและแม่น้ำคือร่างกายของเรา

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เพชรตัดทำลายมายา
คะแนนของคุณ