Kledthai.com

ตะกร้า 0

ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร

ISBN: 9786167122052

ผู้แต่ง : โจเซฟ แกร์

ผู้แปล : ฟื้น ดอกบัว

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 396

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167122052
ราคาพิเศษ ฿225.00 ราคาปรกติ ฿250.00

ในแต่ละศาสนาและแต่ละนิกายต่างก็ได้มีศาสนิกระดับแตกต่างกัน ทั้งทางความเกี่ยวข้องและความรู้สึกทางศาสนา ทำนองเดียวกัน ความเข้าใจศาสนาก็มีระดับแตกต่างกัน ประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาและลัทธิศาสนาในที่ที่ตนเกิด และรับศาสนานั้นโดยธรรมชาติ และภักดีต่อศาสนานั้นมากเช่นเดียวกับที่พวกเขาภักดีต่อชาติของตน พวกเขาผูกพันกับโบสถ์ในที่ที่ตนเกิด และปฏิบัติตามพิธีกรรม โดยไม่ต้องมีคำถามหรือมักไม่รู้ถึงความเชื่อเบื้องหลังพิธีกรรมนั้น และคนเกือบทั้งหมดมักสะดวกใจในการนับถือศาสนาของตน ซึ่งให้ความพอใจตามความต้องการและความกลมกลืนแห่งท้องที่นั้นๆ ในบรรดาศาสนิกทั่วไปเป็นจำนวนมากนั้น ถ้าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ความเชื่อพื้นฐานที่ทำให้เกิดพิธีกรรม และประเพณีแห่งศาสนาและลัทธิของตนแล้ว พวกเขาก็จะรู้อย่างเข้าใจน้อยถึงความเชื่อของศาสนาอื่นๆ ด้วย

ในหนังสือเล่มนี้ ความพยายามได้กระทำไปเพื่อเสนอความเชื่อพื้นฐานของศาสนาต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันอย่างย่อๆ...

โจเซฟ แกร์

มีคำถามหลายคำถามที่มนุษย์นับตั้งแต่โบราณกาลเคยถามขึ้น

 

สิ่งใดสร้างโลก และสร้างขึ้นเมื่อใด
โลกเป็นของใคร และถูกสร้างขึ้นเพื่อใคร
เหตุใดจึงมีสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากมายบนโลก
ใครมีอำนาจปกครองสิ่งเหล่านี้
ฯลฯ

 

คำถามเหล่านี้แม้จะดูพ้นสมัย แต่หลายข้อยังเป็นที่ถกเถียงและถูกถามอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคำตอบนั้นคงขึ้นอยู่กับความรู้ ความคิด ความเชื่อของแต่ละบุคคล ที่จะเลือกอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ

 

แต่ไม่ว่าใครจะตอบคำถามเหล่านี้ว่าอย่างไร ศาสนาและลัทธินิกายทั้ง ๑๑ ในหนังสือเล่มนี้มีตัวอย่าง คำอธิบาย และคำตอบอันหลากหลายให้ศึกษา ซึ่งมีที่มาจากพื้นฐานเดียวกันของมนุษย์ คือ "ความกลัว" พัฒนามาสู่การหาคำตอบ เกิดเป็นชุดความรู้ ความเชื่อ ที่เรียกกันว่า "ศาสนา" อันเป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความหมายของชีวิต และความมั่นคงทางจิต

 

ศาสนาทั้งหลายอาจเกิดจากความกลัวของมนุษย์ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือ มนุษย์นั้นไม่เคยกลัวการค้นหาคำตอบ

 

สารบัญ

 

๑.ศาสนาคืออะไร ผู้แสวงหาคำตอบ

๒.ศาสนาฮินดู ความเป็นมิตรกับความเชื่อต่างๆ

๓.พระพุทธศาสนา พระผู้ตื่น

๔.ศาสนาเชน นิกายนุ่งห่มฟ้า และนิกายนุ่งห่มผ้าสีน้ำเงิน

๕.ศาสนาขงจื้อ ทางสายกลาง

๖.ศาสนาเต๋า วิถีทาง

๗.ชินโต กามิ-โน-มิชิ

๘.ศาสนายูดา ศาสนาแห่งศาสดาพยากรณ์

๙.ศาสนาคริสต์ ศาสนาแห่งตรีเอกานุภาพของมนุษยชาติ

๑๐.ศาสนาอิสลาม การยอมจำนนต่อพระอัลเลาะห์

๑๑.ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนาของผู้หลบหนีภัย

๑๒.พระพุทธศาสนานิกายเซน ปริศนาธรรมกับความหมาย

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร
คะแนนของคุณ