Kledthai.com

ตะกร้า 0

ก้าวข้ามวาทกรรมสู่พื้นที่ความรู้: จุดตัดของข้อถกเถียงทางสังคมศาสตร์

ISBN: 9786164860414

ผู้แต่ง : อานันท์ กาญจนพันธุ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยามปัญญา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2564

จำนวนหน้า : 304

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860414
ราคาพิเศษ ฿261.00 ราคาปรกติ ฿290.00

ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ผู้เขียนจึงได้ค่อยๆ หันเหความสนใจมาสู่แนวความคิดเรื่องพื้นที่เพิ่มขึ้น ในความพยายามแสวงหาแนวทางในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นในปัจจุบัน ต่อมาก็เริ่มเอนเอียงมาสู่ทิศทางที่มองว่า พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ขัดแย้งกันของความรู้ชุดต่างๆ ผู้เขียนขอเรียกสั้นๆ ว่า "พื้นที่ความรู้" ด้วยการบูรณาการแนวความคิดต่างๆ จากประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เขียน

คำนำ

บทที่ 1 พื้นที่ความรู้ในแนวคิดมาร์กซิสต์
บทที่ 2 ก้าวข้ามกับดักความเชื่อคู่ตรงข้ามในสังคมไทย
บทที่ 3 ก้าวข้ามอคติสู่พื้นที่ความรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม
บทที่ 4 ชาวนาการเมืองในพื้นที่ช่วงชิงความรู้
บทที่ 5 วาทกรรมในพื้นที่ความรู้ระหว่างชนบทกับเมือง
บทที่ 6 การเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเกษตรกรรมในจุดตัดของพื้นที่ความรู้
บทที่ 7 พื้นที่ความรู้ในวาทกรรมการพัฒนา
บทที่ 8 พื้นที่ความรู้ในการจัดการทรัพยากร
บทที่ 9 การช่วงชิงพื้นที่ความรู้ในป่าชุมชน

บรรณานุกรม
ดัชนี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ก้าวข้ามวาทกรรมสู่พื้นที่ความรู้: จุดตัดของข้อถกเถียงทางสังคมศาสตร์
คะแนนของคุณ