Kledthai.com

ตะกร้า 0

จีนยุคบุราณรัฐ (ปกอ่อน)

ISBN: 9786164860261

ผู้แต่ง : วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยามปัญญา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2563

จำนวนหน้า : 528

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860261
ราคาพิเศษ ฿441.00 ราคาปรกติ ฿490.00

จีนยุคบุราณรัฐ เป็นงานศึกษาพัฒนาการของรัฐจีนในยุคโบราณโดยมีขอบเขตของเวลาที่ศึกษาอยู่สองระดับ ระดับแรกเป็นพัฒนาการในห้วงดึกดำบรรพ์ผ่านหลักฐานทางโบราณคดีที่มีการค้นพบ

ระดับที่สองเป็นพัฒนาการที่เห็ได้จากบันทึกต่างๆ ที่อธิบายถึงที่มาของชนชาติจีน (ฮั่น) จนถึงเมื่อแรกที่จึงได้ก่อรูปรัฐขึ้นมาอย่างช้าๆ การศึกษาในสองระดับนี้ได้ฉายให้เห็นภาพพัฒนาการของชนชาติจีนควบคู่กันไปด้วย

ดังนั้นการก่อรูปรัฐของจีนก็ดี หรือพัฒนาการของชนชาติจึนก็ดีในที่สุดก็ได้นำพาจีนไปสู่การสร้างตนเป็นจักรวรรดิขึ้นมาเมื่อกว่าสองพันปีก่อน การเป็นจักรวรรดิของจีนมิได้เกิดขึ้นโดยไร้หลักคิดทางการเมืองมารองรับ และความจริงก็คือว่าหลักคิดเหล่านั้นมีความลึกซึ้งอย่างยิ่ง และหลายแง่มุม

ก็แตกต่างไปจากหลักคิดเดียวกันนี้ของตะวันตกอย่างไรก็ตาม การสร้างจีนเป็นจักรวรรดิถือเป็นความคิดที่มั่นคงที่ผู้นำจีนแทบทุกยุคสมัยยึดถือปฏิบัติ ไม่เว้นแม้ในทุกวันนี้ จากเหตุนี้ ความเข้าใจจักรวรรดิจีนจะมิอาจสมบูรณ์ได้เลย หากไม่เข้าใจรัฐจีนตั้งแต่ยุคบรรพกาลจนถึงยุคต้นประวัติศาสตร์ ซึ่งก็คือ จีนบุคบุราณรัฐ

การศึกษาพัฒนาการรัฐจีนในสองยุคแรกจึงมีความน่าสนใจและความสำคัญไม่น้อย ด้วยจะทำให้เราเข้าใจได้ว่า กว่าที่รัฐจีนจะเกิดและเติบโตมาได้นั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยใดบ้าง แต่ละปัจจัยมีความสำคัญ ความยุ่งยาก ความสลับซับซ้อน ความลึกซึ้ง และความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ความสำคัญของสองยุคแรกนี้จึงอยู่ตรงที่ว่าหากไม่เข้าใจสองยุคนี้แล้ว ก็ยากที่จะเข้าใจอีกสองยุคที่เหลือ และไม่แน่นักว่า บางทีอาจทำให้ไม่เข้าใจจึนในปัจจุบันไปด้วยก็ได้ ในที่นี้จะได้ศึกษาพัฒนาการของรัฐจีนในสองยุคแรกนี้ซึ่งจัดเป็นยุคโบราณ โดยที่เมื่อพ้นไปจากสองยุคนี้ไปแล้วรัฐจีนก็ได้เข้าสู่การเป็นรัฐจักรวรรดิในเวลาต่อมา

สารบัญ

คำปรารภ
กิตติกรรมประกาศ

บทที่ 1 อารัมภกถา
- ความนำ
- หลักคิด
- บันทึกและปกรณ์ในฐานะวรรณกรรม
- ห้วงยามก่อนตำนานอารยะ
- ท้ายบท

บทที่ 2 ชาติเมื่อยามรุ่งอรุณ
- ความนำ
- ในโลกที่เหนือจริง
- ในโลกที่สมจริง
- ท้ายบท

บทที่ 3 รัฐเมื่อยามแรกผลิ
- ความนำ
- บางเรื่องเกี่ยวกับหลักฐาน
- เซี่ยกับรัฐวิจิกิจฉา
- ซางกับหน่ออ่อนของรัฐ
- โจวกับรัฐที่ผลิบาน
- ท้ายบท

บทที่ 4 วันคืนก่อนจักรวรรดิ
- ความนำ
- โจวตะวันออกกับยุคอักษายนะ
- วสันตสารทกับรัฐสามัคคีเภท
- รัฐศึกษารัฐก่อนจักรวรรดิ
- ท้ายบท

บทที่ 5 ร้อยสำนักเปล่งภูมิ
- ความนำ
- ขงจื่อกับสำนักหญู
- สำนักเต้ากับเหลาจื่อ
- สำนักม่อกับม่อจื่อ
- สำนักหมิงกับวาทนิยม
- สำนักหญูหลังขงจื่อ: เมิ่งจื่อกับสิวนจื่อ
- สำนักเต้าหลังเหล่าจื่อ: จวงจื่อ
- สำนักนิตินิยมกับหานเฟยจื่อ
- ท้ายบท

บทที่ 6 ปัจฉิมกถา
- ความนำ
- ชาติและชาติพันธุ์จีน
- รัฐปฐมกาลกับองค์ประกอบ
- สู่รัฐจักรวรรดิ
- ท้ายบท

บรรณานุกรม
ดัชนี
ภาคผนวก: เกร็ดในจีนยุคบุราณรัฐ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:จีนยุคบุราณรัฐ (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ