Kledthai.com

ตะกร้า 0

สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา

ISBN: 9786164860216

ผู้แต่ง : เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 เมษายน 2563

จำนวนหน้า : 176

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860216
ราคาพิเศษ ฿135.00 ราคาปรกติ ฿150.00

สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกในหนังสือเล่มนี้ มีทั้งครั้งแรกที่น่าชื่นชมควรแก่การจดจำและเอาเป็นตัวอย่าง บางเรื่องก็ครั้งแรกที่ควรรู้ไว้เฉยๆ ไม่ควรเอาอย่าง อย่างเช่น พระปาราชิกคนแรก (พระปาราชิกก็ไม่ควรเรียกรูป) รู้ไว้แค่นั้นเอง ไม่ควรเอาอย่าง ที่ควรทราบก็คือ บางเรื่องดูเหมือนว่าเกิดในสมัยพุทธกาล แต่หลักฐานปรากฏว่าแต่งภายหลัง (แม้จะมีใน พระไตรปิฎก ก็ตาม เรื่องนี้มีเวลาน่าจะวิเคราะห์กันอีกที) เช่น เรื่องการทำน้ำพุทธมนต์ ดังพระอานนท์ประพรมน้ำพุทธมนต์ตามพุทธบัญชา เรื่องการกรวดน้ำ ดังที่พระเจ้าพิมพิสารทำตามพุทธบัญชา เป็นต้น เป็นเรื่องน่ารู้ทั้งนั้น
-เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

สารบัญ

คำนำ
- บุคคลแรกที่พูดได้เดินได้ทันทีที่เกิด
- คำแรกที่เจ้าชายสิทธัตถะพูดตอนประสูติ
- อุบาสกอุบาสิกาคู่แรก
- บุคคลแรกที่ถวายอาหารก่อนตรัสรู้
- สิ่งแรกที่ทรงทำหลังจากเสด็จออกผนวช
- พระอุทานแรกที่ทรงเปล่งหลังตรัสรู้
- บุคคลแรกที่พระพุทธเจ้าพบเมื่อเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์
- พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก
- สาวกรูปแรก
- อุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนา
- วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
- พระราชาผู้นับถือพระพุทธศาสนาองค์แรก
- อุบาสกอุบาสิกาคู่ขวัญคู่แรก
- การประชุมสงฆ์จำนวนมากที่สุดเป็นครั้งแรก
- ตำแหน่งที่ทรงแต่งตั้งครั้งแรก
- สามเณรรูปแรก
- ภิกษุณีรูปแรก
- ภิกษุที่อุปสมบทด้วยพระสงฆ์รูปแรก
- แพทย์ประจำพุทธองค์คนแรก (และคนเดียว)

ฯลฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา
คะแนนของคุณ