Kledthai.com

ตะกร้า 0

วิชาปรัชญา (ปกอ่อน)

ISBN: 9786164860186

ผู้แต่ง : สมัคร บุราวาศ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 5 มีนาคม 2563

จำนวนหน้า : 696

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860186
ราคาพิเศษ ฿432.00 ราคาปรกติ ฿480.00

  ผมมีความใฝ่ฝันว่าในชีวิตของผม หากใครให้พรผมว่าจะขออะไรก็ได้ ผมอยากขอแต่งหนังสือได้แค่ครึ่งหนึ่งของท่านผู้นี้ แต่ผมก็ยังไม่อาจบรรลุความหวังนี้ได้ ผมขอน้อมคารวะ ท่านราชบัณฑิตสมัคร ผู้ล่วงลับไปแล้วที่เป็นคนแรก ๆ ของโลก ซึ่งบุกเบิกการประสานความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาล กาย และจิต

    คุณสมัครรักและสนใจทางวิชาปรัชญาเป็นพิเศษ และนิสัยของผู้เป็นปราชญ์ของคุณสมัครนั้น ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งอาจทำให้บางคนเห็นไปว่าเป็นคนแปลกทำอะไร คิดทำอะไร ไม่ค่อยเหมือนคนอื่น ทั้งนี้เป็นการดีก็มี ไม่ดีก็มี คุณสมัคร สนใจลัทธิการเมือง และเมื่อศึกษาโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ก็มีความเห็นว่าความเป็นธรรมในสังคมเป็นของสำคัญ

หนังสือ วิชาปรัชญา ของ สมัคร บุราวาศ เล่มนี้
เป็นผลงานทางสติปัญญาอันทรงคุณค่าที่ผู้เขียนได้มอบให้แก่สังคมไทย เมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา
ก่อนที่ผู้เขียนจะลาจากโลกนี้ไป


หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือที่ว่าด้วยวิชาปรัชญาอื่นๆ ตรงที่ ผู้เขียนได้กล่าวถึงแนวคิดของปรัชญา
แต่ละสำนัก ในบริบทของสังคมและประวัติศาสตร์ที่ปรัชญานั้นก่อกำเนิดขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์แนวคิดทางปรัชญาของมนุษยชาติในทุกมุมโลก ตั้งแต่ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน อันเป็นการนำเสนอวิชาปรัชญาในแนวทางที่เป็นจริง
สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เป็นจริงในสังคมยุคนั้นๆ


ข้อเด่นของหนังสือเล่มนี้อีกข้อหนึ่งก็คือ
ในการนำเสนอประวัติศาสตร์ทางความคิดของปรัชญาแต่ละสำนักของโลกนั้น
ผู้เขียนได้แสดงจุดยืนของตนเองอย่างเด่นชัด โดยชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นจุดด้อยของปรัชญาแต่ละสำนัก
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความเป็นไปในสังคมและยุคสมัย ที่พยายามตอบคำถามที่มนุษย์ในยุคนั้น
สังคมนั้นเผชิญหน้าอยู่ ซึ่งบางคำถามก็อาจละม้ายคล้ายกัน จนดูเหมือนกับว่า
มนุษย์กำลังถามคำถามและตอบคำถามในเรื่อง ‘ความจริงสูงสุด’ โดยที่สิ่งนั้นหามีอยู่ไม่
จะมีก็แต่เพียงความจริงที่เป็นประโยชน์และแก้ปัญหาให้แก่มนุษย์ในแต่ละสังคมและในแต่ละยุคสมัยเท่านั้น
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความจริงนั้นเป็นพลวัต (Dynamic) มิได้สถิต (Static) หยุดนิ่งอยู่กับที่


สมัคร บุราวาศ เป็นนักปราชญ์คนสำคัญของไทย
ผู้บุกเบิกวิชาความรู้ที่ว่าด้วยแนวคิดและโลกทัศน์ของมนุษยชาติ อันเรียกเป็นองค์รวมว่า ‘ปรัชญา’
(Philosophy) และนำเสนอสู่สังคมไทย ด้วยเนื้อหาที่เด่นชัด มีสาระประโยชน์ และประเทืองปัญญา
‘วิชาปรัชญา’ ที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ ได้ผ่านการหล่อหลอมจากทรรศนะและสติปัญญาของผู้เขียนแล้ว
จึงถือได้ว่า เป็นงานทางความคิดหรือปรัชญาของ สมัคร บุราวาศ ผู้เป็น
‘บิดาแห่งวิชาปรัชญาสมัยใหม่ของไทย’ เองเล่มหนึ่งโดยแท้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 แนวทางและสาขาต่าง ๆ ของวิชาปรัชา
บทที่ 2 ปรัชญาประเภทวิญญาณนิยม
บทที่ 3 ยุคพระเวทของอินเดีย
บทที่ 4 ยุคปัญญาทางปรัชญา
บทที่ 5 ปรัชญาของอินเดียอารยันกับดราวิเดียน
บทที่ 6 ปรัชญาของจีน
บทที่ 7 ปรัชญาของกรีก
บทที่ 8 ยุคกลางของยุโรป
บทที่ 9 ปรัชญาทวินิยมของเดส์การ์ตส์
บทที่ 10 สสารนิยมของฮ็อบบ์สฺ
ฯลฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:วิชาปรัชญา (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ