Kledthai.com

ตะกร้า 0

รังสีแห่งธรรม

ISBN: 9789743159008

ผู้แต่ง : พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2558

จำนวนหน้า : 194

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159008
ราคาพิเศษ ฿117.00 ราคาปรกติ ฿130.00

มนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อแก่ เจ็บ และตายเท่านั้น แต่เรายังเกิดมาเพื่อสร้างความดี สั่งสมบุญกุศล รวมทั้งพัฒนาตนเพื่อเข้าถึงประโยชน์สูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ การอยู่ไปวันๆ ยอมจำนนต่อความทุกข์ ด้วยความเข้าใจว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมนั้น นับว่าเป็นการปล่อยโอกาสอันประเสริฐให้หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย เพราะเราแต่ละคนมีศักยภาพอันทรงคุณค่า ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างอเนกอนันต์ ความข้อนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสยืนยันว่า “อริยโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคน” อริยทรัพย์ดังกล่าวนี้เองช่วยให้เราก้าวพ้นจากความแก่ ความเจ็บ และความตายได้

การเกิดเป็นมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง แต่ที่ยากยิ่งกว่าคือการได้พบพระพุทธศาสนาและมีโอกาสฟังพระสัทธรรมแม้กระนั้นก็นับว่าน่าเสียดายที่ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยคาดหวังจากพระพุทธศาสนาเพียงแค่ลาภ ยศ สรรเสริญ จากการทำบุญหรือเข้าใจว่าพระสัทธรรมเพียงแต่ชี้ทางไปสวรรค์เท่านั้น ทั้งๆที่พระพุทธศาสนาและพระสัทธรรมนั้นสามารถนำพาเราให้พ้นจากความทุกข์ เข้าถึงความสุขเกษมศานต์และสงบเย็นอย่างลึกซึ้ง อันเป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที่มนุษย์จะบรรลุได้

เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์นั้นมีอยู่แล้ว รอแต่ผู้เดินเท่านั้นสำหรับผู้คนที่ยังไม่รู้จักเส้นทางดังกล่าว หรือเข้าใจว่าเส้นทางนี้ลี้ลับยุ่งยากซับซ้อน รังสีแสงธรรม นับว่าเหมาะอย่างยิ่ง เพราะได้นำแก่นคำสอนของพระพุทธองค์มาถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับชัดเจน เป็นเสมือนแผนที่บอกทางที่ง่ายแก่การเดิน อีกทั้งยังชวนให้เดินด้วย หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงสรุปคำสอนด้านปริยัติ (หรือสิ่งที่ควรทำความเข้าใจ) อย่างกระชับแล้ว ยังบอกวิธีปฏิบัติหรือการฝึกฝนตนอย่างเป็นขั้นตอน โดยเฉพาะการพัฒนาจิตทั้งนี้มุ่งที่จะเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามเป็นจริงจนจิตหลุดพ้น เข้าถึงอิสรภาพอันเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือข้อแนะนำสำหรับการวางท่าทีที่ถูกต้องในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้เริ่มต้น แต่สำหรับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์แล้ว หนังสือเล่มนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากเช่นกัน

หนังสือเล่มนี้ประมวลมาจากพระธรรมเทศนาของท่านพระภาวนาเขมคุณ วิ. หรือหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ซึ่งเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย งานเผยแพร่ธรรมของท่านได้ทำให้วัดมเหยงคณ์ ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาส ได้กลายเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ จนเกิดเป็นสาขาทั่วทุกภาคของเมืองไทย รวม ๑๒ สาขา ผู้ที่ได้ฝึกกรรมฐานกับท่านล้วนประทับใจในเมตตาธรรมและความสงบเย็นของท่าน อันมีบ่อเกิดจากปัญญาที่แจ่มแจ้งทั้งปริยัติและปฏิบัติ สำหรับผู้ใหม่ เชื่อแน่ว่าเพียงได้เห็นท่านและสัมผัสความเมตตาของท่านก็ประจักษ์ได้ถึงอานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนาทำให้เกิดศรัทธายิ่งขึ้นในการปฏิบัติ --- พระไพศาล วิสาโล

มนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อแก่ เจ็บ และตายเท่านั้น แต่เรายังเกิดมาเพื่อสร้างความดี สั่งสมบุญกุศล รวมทั้งพัฒนาตนเพื่อเข้าถึงประโยชน์สูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ การอยู่ไปวันๆ ยอมจำนนต่อความทุกข์ ด้วยความเข้าใจว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมนั้น นับว่าเป็นการปล่อยโอกาสอันประเสริฐให้หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย เพราะเราแต่ละคนมีศักยภาพอันทรงคุณค่า ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างอเนกอนันต์ ความข้อนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสยืนยันว่า “อริยโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคน” อริยทรัพย์ดังกล่าวนี้เองช่วยให้เราก้าวพ้นจากความแก่ ความเจ็บ และความตายได้

การเกิดเป็นมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง แต่ที่ยากยิ่งกว่าคือการได้พบพระพุทธศาสนาและมีโอกาสฟังพระสัทธรรมแม้ กระนั้นก็นับว่าน่าเสียดายที่ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยคาดหวังจากพระพุทธศาสนา เพียงแค่ลาภ ยศ สรรเสริญ จากการทำบุญหรือเข้าใจว่าพระสัทธรรมเพียงแต่ชี้ทางไปสวรรค์เท่านั้น ทั้งๆที่พระพุทธศาสนาและพระสัทธรรมนั้นสามารถนำพาเราให้พ้นจากความทุกข์ เข้าถึงความสุขเกษมศานต์และสงบเย็นอย่างลึกซึ้ง อันเป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที่มนุษย์จะบรรลุได้

เส้นทางสู่ความพ้น ทุกข์นั้นมีอยู่แล้ว รอแต่ผู้เดินเท่านั้นสำหรับผู้คนที่ยังไม่รู้จักเส้นทางดังกล่าว หรือเข้าใจว่าเส้นทางนี้ลี้ลับยุ่งยากซับซ้อน รังสีแสงธรรม นับว่าเหมาะอย่างยิ่ง เพราะได้นำแก่นคำสอนของพระพุทธองค์มาถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับชัดเจน เป็นเสมือนแผนที่บอกทางที่ง่ายแก่การเดิน อีกทั้งยังชวนให้เดินด้วย หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงสรุปคำสอนด้านปริยัติ (หรือสิ่งที่ควรทำความเข้าใจ) อย่างกระชับแล้ว ยังบอกวิธีปฏิบัติหรือการฝึกฝนตนอย่างเป็นขั้นตอน โดยเฉพาะการพัฒนาจิตทั้งนี้มุ่งที่จะเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้ง ตามเป็นจริงจนจิตหลุดพ้น เข้าถึงอิสรภาพอันเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือข้อแนะนำสำหรับการวางท่าทีที่ถูกต้องในการ ปฏิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้เริ่มต้น แต่สำหรับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์แล้ว หนังสือเล่มนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากเช่นกัน

หนังสือเล่มนี้ประมวลมา จากพระธรรมเทศนาของท่านพระภาวนาเขมคุณ วิ. หรือหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ซึ่งเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย งานเผยแพร่ธรรมของท่านได้ทำให้วัดมเหยงคณ์ ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาส ได้กลายเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ จนเกิดเป็นสาขาทั่วทุกภาคของเมืองไทย รวม ๑๒ สาขา ผู้ที่ได้ฝึกกรรมฐานกับท่านล้วนประทับใจในเมตตาธรรมและความสงบเย็นของท่าน อันมีบ่อเกิดจากปัญญาที่แจ่มแจ้งทั้งปริยัติและปฏิบัติ สำหรับผู้ใหม่ เชื่อแน่ว่าเพียงได้เห็นท่านและสัมผัสความเมตตาของท่านก็ประจักษ์ได้ถึง อานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนาทำให้เกิดศรัทธายิ่งขึ้นในการปฏิบัติ --- พระไพศาล วิสาโล

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:รังสีแห่งธรรม
คะแนนของคุณ