Kledthai.com

ตะกร้า 0

รักและการปฏิวัติ: การเมืองวัฒนธรรมว่าด้วยความรักของปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยยุคสงครามเย็น

ISBN: 9786164860537

ผู้แต่ง : ธิกานต์ ศรีนารา

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2564

จำนวนหน้า : 304

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860537
ราคาพิเศษ ฿270.00 ราคาปรกติ ฿300.00

หนังสือ “รักและการปฏิวัติ: การเมืองวัฒนธรรมว่าด้วยความรักของปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยยุคสงครามเย็น” เป็นหนังสือที่ปรับปรุงแก้ไขมาจากรายงานวิจัยเรื่อง “ความคิดและการเคลื่อนไหวทางความคิดเรื่อง ‘ความรักที่ก้าวหน้า’ ของนักศึกษาและ ปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยในช่วงระหว่างทศวรรษ 2490–2520” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

.

หนังสือ “รักและการปฏิวัติ” เล่มนี้ พยายามแสดงให้เห็นว่า ท่ามกลางเงาทะมึนของสงครามเย็น (ในช่วงทศวรรษ 2490–2520) ที่ปกคลุมไปทั่วโลก ในบรรยากาศที่สหรัฐอเมริกาแผ่ขยายอำนาจอันมากมายมหาศาลเข้ามามีอิทธิพลเหนือประเทศไทยในแทบจะทุกด้าน และรัฐบาลไทยแทบจะทุกสมัยตลอดช่วงสงครามเย็นต่างตอบรับเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาอย่างแนบแน่นและกระตือรือร้น ได้มีปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยจำนวนหนึ่งลุกขึ้นมาผลิตบทความ บทกวี เรื่องสั้น นวนิยาย หนังสือและสิ่งพิมพ์เป็นจำนวนมากและอย่างตอ่ เนื่องเพื่อเผยแพร่หรือสถาปนามโนทัศน์ “ความรักที่ก้าวหน้า” ให้ลงหลักปักฐานในเนื้อดินของสังคมวัฒนธรรมไทย

 

หนังสือ รักและการปฏิวัติ: การเมืองวัฒนธรรมว่าด้วยความรักของปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยยุคสงครามเย็น พร้อมที่คั่นหนังสือ 1 ชิ้น

“ธิกานต์ ศรีนารา” อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เขียนหนังสือขายดี “หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิดระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย”

https://kledthai.com/kledthai-book-125/9786164860131.html

หนังสือ “รักและการปฏิวัติ: การเมืองวัฒนธรรมว่าด้วยความรักของปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยยุคสงครามเย็น” เป็นหนังสือที่ปรับปรุงแก้ไขมาจากรายงานวิจัยเรื่อง “ความคิดและการเคลื่อนไหวทางความคิดเรื่อง ‘ความรักที่ก้าวหน้า’ ของนักศึกษาและ ปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยในช่วงระหว่างทศวรรษ 2490–2520” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

.

หนังสือ “รักและการปฏิวัติ” เล่มนี้ พยายามแสดงให้เห็นว่า ท่ามกลางเงาทะมึนของสงครามเย็น (ในช่วงทศวรรษ 2490–2520) ที่ปกคลุมไปทั่วโลก ในบรรยากาศที่สหรัฐอเมริกาแผ่ขยายอำนาจอันมากมายมหาศาลเข้ามามีอิทธิพลเหนือประเทศไทยในแทบจะทุกด้าน และรัฐบาลไทยแทบจะทุกสมัยตลอดช่วงสงครามเย็นต่างตอบรับเป็นพันธมิตรกับสหรัฐ-

อเมริกาอย่างแนบแน่นและกระตือรือร้น ได้มีปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยจำนวนหนึ่งลุกขึ้นมาผลิตบทความ บทกวี เรื่องสั้น นวนิยาย หนังสือและสิ่งพิมพ์เป็นจำนวนมากและอย่างตอ่ เนื่องเพื่อเผยแพร่หรือสถาปนามโนทัศน์ “ความรักที่ก้าวหน้า” ให้ลงหลักปักฐานในเนื้อดินของสังคมวัฒนธรรมไทย

.

สารบัญหนังสือ “รักและการปฏิวัติ: การเมืองวัฒนธรรมว่าด้วยความรักของปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยยุคสงครามเย็น”

ของ “ธิกานต์ ศรีนารา”

.

สารบัญ

คำนำเสนอ โดย ฉลอง สุนทราวาณิชย์

คำนำผู้เขียน

บทนำ  สงครามเย็น ปัญญาชนฝ่ายซ้าย และการเมืองวัฒนธรรม

1.ความรักแบบเจ้า ไพร่ กระฎุมพี: ก่อนความรักที่ก้าวหน้า

2.ความรักและการแตกหักกับอดีตของปัญญาชนฝ่ายซ้าย หลังการปฏิวัติ 2475

3.แนวคิดกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา ปรัชญาวัตถุนิยม และมโนทัศน์ความรักที่ก้าวหน้าของ พคท. ในทศวรรษ 2490

4.เยาวชนคนหนุ่มสาวกับ “ความรักที่ก้าวหน้า” หลัง 14 ตุลาฯ

5.ความรักและการปฏิวัติ: ณ เขตป่าเขาหลัง 6 ตุลาฯ

บทสรุป: จากมโนทัศน์ “ความรักที่ก้าวหน้า” ภายใต้สงครามเย็น ถึงการสร้าง “ความรักในรูปแบบใหม่” ภายใต้ระบบทุนนิยมโลก

เชิงอรรถท้ายเล่ม

บรรณานุกรม

ดัชนี

 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:รักและการปฏิวัติ: การเมืองวัฒนธรรมว่าด้วยความรักของปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยยุคสงครามเย็น
คะแนนของคุณ