Kledthai.com

ตะกร้า 0

ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้

ISBN: 9786164860100

แปลจากหนังสือ : THUS SPOKE ZARATHUSTRA

ผู้แต่ง : ฟรีดริช วิลเฮล์ม นีทเช่

ผู้แปล : อัคนี มูลเมฆ

สำนักพิมพ์ : เคล็ดไทย

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2562

จำนวนหน้า : 608

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860100
ราคาพิเศษ ฿414.00 ราคาปรกติ ฿460.00

หากท่านปรารถนาจะต่อสู้เพื่อความพึงพอใจและเพื่อความสงบในวิญญาณ--จงเชื่อ! แต่หากปรารถนาจะอุทิศตนเพื่อความถูกต้อง--จงสอบสวน!
lf you wish to strive for peace of soul and pleasure,then believe! lf you wish to be a devotee of truth,then inquire!

Zarathustra Abstraction

ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้ หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Thus Spoke Zarathustra เป็นวรรณกรรมเชิงปรัชญาของ ของฟรีดริช นีทเช่ (Friedrich Nietzsche) ชาวเยอรมัน กล่าวถึงความคิดเชิงปรัชญาต่อต้านความเชื่อของคริสต์ศาสนาที่ทำให้มนุษย์เชื่องเชื่อและอ่อนแอ เหมือนลูกแกะของพระเจ้า ดังคำสอนที่ว่าทุกคนเสมอภาคกันเบื้องหน้าพระเจ้า

นีทเช่คัดค้านความเชื่อของชาวยุโรปที่มีพื้นฐานอยู่บนการใช้เหตุผลแบบกรีกในยุคโซเครตีส-เพลโต-อริสโตเติ้ล และใช้ระบบศีลธรรมแบบเซมิติคของยิว-คริสเตียน ที่เขาเรียกว่าศีลธรรมแบบทาส

ตรงกันข้าม, เขายกย่องศีลธรรมแบบนาย นีทเช่เรียกผู้ยึดถือศีลธรรมเช่นนี้ว่า ผู้สูงส่ง (The Overman) หรือ Noble Man เป็นความเชื่อที่มุ่งหวังให้มนุษย์เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไม่จำนนต่อโชคชะตา หรือภักดีต่อผู้ใด มนุษย์ควรกำหนดชะตากรรมและสร้างระบบความเชื่อของตัวเอง

เนื้อหาภายใน ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้ กล่าวถึงพระซาราธุสตราผู้บำเพ็ญพรตอยู่ในป่า ทรงออกจากป่าสัญจรมาสั่งสอนผู้คนและสานุศิษย์ ดังปรากฏอยู่ในบทเทศนาธรรมตามกาละและเทศะต่างๆ ผู้เขียนใช้ลีลาการเขียนเชิงเปรียบเปรยเยาะหยันตามสไตล์ Aphorism ประโยคสำคัญที่สะท้อนความคิดเช่นนี้คือ “พระเจ้าตายแล้ว!” (God is dead)

สารบัญ

อารัมภบท
ฟรีดริช วิลเฮล์ม นีทเช่: ชีวิตและผลงาน

ซาราธุสตรา ภาคหนึ่ง
ปฐมพจน์
วาทะธรรมของซาราธุสตรา
การแปลงร่างสามครั้ง
ผู้สอนคุณธรรม
ภพหน้า
ผู้ดูแคลนกาย
เริงรมย์แลระทมกับตัณหา
ฆาตกรหน้าซีด
การอ่านแลการเขียน
ต้นไม้บนเชิงเขา
นักเทศน์แห่งความตาย
สงครามแลนักรบ
เทวรูปองค์ใหม่
แมลงวันในตลาดสด
พรหมจรรย์
สหาย
พันเอ็ดเป้าหมาย
ความรักเพื่อนบ้าน
วิถีผู้สร้าง
หญิงชราแลหญิงสาว
การฉกกัดของอสรพิษ
บุตรแลการสมรส
ตายอย่างเสรี
ของขวัญคุณธรรม

ซาราธุสตรา ภาคสอง
เด็กน้อยกับกระจกเงา
เกาะวิเวกอันแสนสุข
เมตตาธรรม
นักบวช
ผู้ทรงคุณธรรม
ผู้ต่ำทราม
แมงมุมพิษ
เมธีผู้เรืองนาม
เพลงแห่งรัตติกาล
เพลงแห่งการเริงรำ
เพลงแห่งสุสาน
การชนะตนเอง
ผู้สูงส่ง
แดนแห่งความรู้
ผัสสะอันไร้มลทิน
ผู้คงแก่เรียน
กวี
เหตุการณ์ยิ่งใหญ่
โหราจารย์
การไถ่ถอน
คัมภีรภาพของมนุษย์
โมงยามอันสงัดนิ่ง

ซาราธุสตรา ภาคสาม
ผู้พเนจร
นิมิตแลปริศนา
ความสุขที่มิพึงปรารถนา
ก่อนอรุณรุ่ง
คุณธรรมแห่งการทำให้ตกต่ำ
บนภูมะกอก
ผ่านทาง
ผู้ละทิ้งศรัทธา
คืนสู่เหย้า
ความชั่วสามประการ
จิตวิญญาณแห่งแรงโน้มถ่วง
จารึกเก่าแลใหม่
ผู้พักฟื้น
ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่
อีกหนึ่งเพลงระบำ
ตราประทับทั้งเจ็ด หรือ: ใช่แลบทเพลงสาธุการ

ซาราธุสตรา ภาคสี่
บวงสรวงด้วยน้ำผึ้ง
เสียงครวญแห่งความระทมทุกข์
สนทนากับพระราชา
ปลิง
มายากร
ผู้หน่ายงาน
ผู้อัปลักษณ์
ขอทานผู้สมัครใจ
เงา
เที่ยงวัน
งานสังสรรค์
อาหารมื้อสุดท้าย
ผู้สูงส่ง
เพลงแห่งความหดหู่
ศาสตร์
ท่ามกลางบุตรีแห่งทะเลทราย
ผู้ตื่น
งานเลี้ยงฉลองลา
เพลงแห่งความมึนเมา
สัญญาณ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้
คะแนนของคุณ