Kledthai.com

ตะกร้า 0

พระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปกแข็ง)

ISBN: 9786164370203

ผู้แต่ง : พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศรีปัญญา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1, กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนหน้า : 872

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164370203
ราคาพิเศษ ฿585.00 ราคาปรกติ ฿650.00

ดังที่รับรู้กันดีว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่ทรงเสร็จต่างประเทศ โดยเฉพาะการเสด็จไปเยือนและสร้างสัมพันธไมตรีกับบรรดาประเทศทางแถบทวีปยุโรป อันมีที่มาจากปัญหาในเรื่องของความมั่นคงที่ในช่วงเวลานั้นบรรดามหาอำนาจในยุโรปต่างพยายามขยายฐานที่มั่นทางอำนาจ โดยเฉพาะการออกล่าอาณานิคม ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสั่นคลอนต่อเอกราชของสยามประเทศเป็นอย่างยิ่ง เพื่อมิให่สยามต้องตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินกุศโลบายหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นคือการเสด็จประพาสต่างประเทศ

หนังสือ พระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปกแข็ง) เย็บกี่ สันโค้ง พร้อมริบบิ้น

พระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเข้าอยู่หัว นัลเป็นหนึ่งในวรรณกรรมอันทรงค่าของประเทศไทย ไกลบ้าน เป็นหนังสือรวมพระราชหัตถเลขารายวัน รวม ๒๒๕ วัน จำนวน ๔๓ ฉบับ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขณะเสด็จพระราชดำเนินประพาสต่างประเทศ ดังที่รับรู้กันดีว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่ทรงเสร็จต่างประเทศ โดยเฉพาะการเสด็จไปเยือนและสร้างสัมพันธไมตรีกับบรรดาประเทศทางแถบทวีปยุโรป อันมีที่มาจากปัญหาในเรื่องของความมั่นคงที่ในช่วงเวลานั้นบรรดามหาอำนาจในยุโรปต่างพยายามขยายฐานที่มั่นทางอำนาจ โดยเฉพาะการออกล่าอาณานิคม ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสั่นคลอนต่อเอกราชของสยามประเทศเป็นอย่างยิ่ง เพื่อมิให่สยามต้องตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินกุศโลบายหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นคือการเสด็จประพาสต่างประเทศ

            เหตุแห่งความน่าสนใจประการหนึ่งของพระราชนิพนธ์เล่มนี้ นั่นคือที่มาของการกำเนิดของพระราชหัตถเลขาอันกลายมาเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน เล่มนี้

 

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์

อธิบายตำนานหนังสือเรื่องไกลบ้าน

พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๓

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๔

               คาถาพระสุภูติแต่งถวายไชยมงคล

               แปลคาถา ที่พระสุภูติแต่ง

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๕

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๖

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๗

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๘

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๙

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑๐

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑๑

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑๒

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑๓

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑๔

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑๕

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑๖

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑๗

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑๘

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑๙

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒๐

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒๑

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒๒

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒๓

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒๔

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒๕

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒๖

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒๗

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒๘

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒๙

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๓๐

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๓๑

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๓๒

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๓๓

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๓๔

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๓๕

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๓๖

               สำเนาพระราชปุจฉา

               แก้พระราชปุจฉา

               พระราชปุจฉาครั้งที่สอง

               แก้พระราชปุจฉาครั้งที่สอง

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๓๗

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๓๘

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๓๙

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๔๐

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๔๑

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๔๒

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๔๓

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ