Kledthai.com

ตะกร้า 0

ญี่ปุ่นที่ยังไม่รู้จัก

ISBN: 9786165657310

ผู้แต่ง : ปิยดา ชลวร

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ปิยดา ชลวร

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2563

จำนวนหน้า : 168

พร้อมส่ง
ISBN:
9786165657310
ราคาพิเศษ ฿108.00 ราคาปรกติ ฿120.00

เอกลักษณ์ของอาหารญี่ปุ่น ตะเกียบ วรรณคดีญี่ปุ่น หมากล้อม ภาษาญี่ปุ่น ศาสนาพุทธในญี่ปุ่น การศึกษาเพื่อเด็กพิการ โฆษณาญี่ปุ่น ผักตกชวา ตะวันออกกับตะวันตก ปลาริวกิว การแต่งงานสายฟ้าแลบ คนไร้บ้าน สาวอะราโฟร์ ฟรีเตอร์ นีทโตะ และฮิคิโคโมหริ และอีกหลายเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่ในเล่มนี้

สารบัญ

บทนำ
ภาคหนึ่ง เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
บทที่ 1 เอกลักษณ์ของอาหารญี่ปุ่น
บทที่ 2 ตะเกียบของชาวญี่ปุ่น
บทที่ 3 วรรณคดีญี่ปุ่นสมัยโบราณ
บทที่ 4 วรรณคดีญี่ปุ่นสมัยเอโดะถึงปัจจุบัน
บทที่ 5 หมากล้อมในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
บทที่ 6 อีกด้านของภาษาญี่ปุ่น
บทที่ 7 ลักษณะเด่นของศาสนาพุทธในญี่ปุ่น
บทที่ 8 การศึกษาเพื่อเด็กพิการในญี่ปุ่น
บทที่ 9 โดสะโฮ -- ศาสตร์บำบัดร่างกายแบบญี่ปุ่น
บทที่ 10 โฆษณาญี่ปุ่น
บทที่ 11 ญี่ปุ่นกับผักตบชวา
บทที่ 12 ตะวันออกกับตะวันตก
บทที่ 13 ทำไมโอกินาวาไม่มีปลาริวกิว

ภาคสอง ความเปลี่ยนแปลง
บทที่ 14 การแต่งงานสายฟ้าแลบ
บทที่ 15 ฟรีเตอร์, นีทโตะ และ ฮิคิโคโมหริ
บทที่ 16 คนไร้บ้านในญี่ปุ่น
บทที่ 17 ทำไมผู้หญิงญี่ปุ่นรายได้น้อยกว่าผู้ชาย
บทที่ 18 สาวอะราโฟร์
บทที่ 19 แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น
บทที่ 20 ขุดทองที่ญี่ปุ่น?

ดรรชนีคำ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ญี่ปุ่นที่ยังไม่รู้จัก
คะแนนของคุณ