Kledthai.com

ตะกร้า 0

พิชัยสงครามสามก๊ก ฉบับ ๑๓๗ ตัวอย่างเคล็ดลับวิธีใช้สามสิบหกกลยุทธ์

ISBN: 9786167334752

ผู้แต่ง : อธิคม สวัสดิญาณ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : เต๋าประยุกต์ ๒๐๑๑

ปีที่พิมพ์ : 2556

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167334752
ราคาพิเศษ ฿324.00 ราคาปรกติ ฿360.00

ในประวัติศาสตร์จีน มีการใช้กโลบายต่าง ๆ มาแต่โบราณ
กระทั่งมีการสรุปอย่างเป็นระบบในยุคชุนชิวจั้นกั๋ว
หลังจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ดำเนินนโยบายกีดกันศาสตร์ร้อยสำนัก
ส่งเสริมแต่ศาสตร์สำนักหญู (ขงจื๊อ) แล้ว
เหล่าชนผู้ทะเยอทะยานจึงพากัน “ยกย่องบูชา” ศาสตร์สำนักหญู “เอาหน้า”
ลับหลังกลับใช้กโลบายและเล่ห์เหลี่ยมทำลายล้างซึ่งกันและกันทุกรูปแบบ
เพื่อปกป้องรักษาและแก่งแย่งช่วงชิงอำนาจผลประโยชน์ส่วนตน (หรือส่วนรวม) ...
กระทั่งถึงยุคสามก๊ก ศาสตร์แห่งกโลบายจึงได้รับการพัฒนายกระดับอย่างเปิดเผยอีกครั้ง
ดังที่ปรากฏใน “พิชัยสงครามสามก๊ก” ซึ่งเชื่อกันว่าต้องอ่านสามเที่ยว จึงจะเข้าใจ...
การอธิบาย “พิชัยสงครามสามก๊ก” ด้วย “สามสิบหกกลยุทธ์” ในหนังสือเล่มนี้
จึงเป็นประโยชน์ในแง่...ช่วยให้สามารถเข้าใจกโลบายต่าง ๆ
นำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ และงานการในชีวิตประจำวัน ฯลฯ ได้ง่ายขึ้น...
บางคนเห็นว่า ประวัติศาสตร์จีนและกโลบายเป็นเรื่องไกลตัว
คำพังเพยก็ว่า “คนวงในดูเคล็ดลับ คนวงนอกดูสนุก”...
ทว่า ราษฎรทั่วไปมักเป็นได้แค่ลิ่วล้อและเหยื่อ
ไม่มีโอกาสแก่งแย่งช่วงชิงหลอกล่อเอาชนะหักหาญกัน-
ในฐานะ “ผู้นำ” “ผู้มีส่วนแบ่ง” หรือ “เจ้าของ” อำนาจผลประโยชน์ มากนัก
แต่การท้าทาย ผลร้าย และหายนะภัยจากการต่อสู้ดังกล่าว
ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อราษฎรส่วนใหญ่
ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ก็หาไม่...
การเรียนรู้เพื่ออ่านกลยุทธ์ของทุกฝ่ายทุกยุคออกอย่างทันกาล
จึงอาจเป็นประโยชน์ในแง่ “ใช้เป็นเกราะป้องกันตัวได้บ้าง”
ยิ่งถ้ารู้แจ้งและประยุกต์ใช้เป็นด้วย
ก็อาจถึงขั้น “ตั้งตนเป็นใหญ่ในทิศหนึ่ง...”
“เป็นกุนซือให้กับฝ่ายที่ตนศรัทธา”
หรือไม่ก็ “เพียงยิ้มแย้มให้กับเรื่องราวทางโลก” ฯลฯ ได้อีกต่างหาก

ในประวัติศาสตร์จีน มีการใช้กโลบายต่าง ๆ มาแต่โบราณ
กระทั่งมีการสรุปอย่างเป็นระบบในยุคชุนชิวจั้นกั๋ว
หลังจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ดำเนินนโยบายกีดกันศาสตร์ร้อยสำนัก
ส่งเสริมแต่ศาสตร์สำนักหญู (ขงจื๊อ) แล้ว
เหล่าชนผู้ทะเยอทะยานจึงพากัน “ยกย่องบูชา” ศาสตร์สำนักหญู “เอาหน้า”
ลับหลังกลับใช้กโลบายและเล่ห์เหลี่ยมทำลายล้างซึ่งกันและกันทุกรูปแบบ
เพื่อปกป้องรักษาและแก่งแย่งช่วงชิงอำนาจผลประโยชน์ส่วนตน (หรือส่วนรวม) ...
กระทั่งถึงยุคสามก๊ก ศาสตร์แห่งกโลบายจึงได้รับการพัฒนายกระดับอย่างเปิดเผยอีกครั้ง
ดังที่ปรากฏใน “พิชัยสงครามสามก๊ก” ซึ่งเชื่อกันว่าต้องอ่านสามเที่ยว จึงจะเข้าใจ...
การอธิบาย “พิชัยสงครามสามก๊ก” ด้วย “สามสิบหกกลยุทธ์” ในหนังสือเล่มนี้
จึงเป็นประโยชน์ในแง่...ช่วยให้สามารถเข้าใจกโลบายต่าง ๆ
นำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ และงานการในชีวิตประจำวัน ฯลฯ ได้ง่ายขึ้น...
บางคนเห็นว่า ประวัติศาสตร์จีนและกโลบายเป็นเรื่องไกลตัว
คำพังเพยก็ว่า “คนวงในดูเคล็ดลับ คนวงนอกดูสนุก”...
ทว่า ราษฎรทั่วไปมักเป็นได้แค่ลิ่วล้อและเหยื่อ
ไม่มีโอกาสแก่งแย่งช่วงชิงหลอกล่อเอาชนะหักหาญกัน-
ในฐานะ “ผู้นำ” “ผู้มีส่วนแบ่ง” หรือ “เจ้าของ” อำนาจผลประโยชน์ มากนัก
แต่การท้าทาย ผลร้าย และหายนะภัยจากการต่อสู้ดังกล่าว
ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อราษฎรส่วนใหญ่
ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ก็หาไม่...
การเรียนรู้เพื่ออ่านกลยุทธ์ของทุกฝ่ายทุกยุคออกอย่างทันกาล
จึงอาจเป็นประโยชน์ในแง่ “ใช้เป็นเกราะป้องกันตัวได้บ้าง”
ยิ่งถ้ารู้แจ้งและประยุกต์ใช้เป็นด้วย
ก็อาจถึงขั้น “ตั้งตนเป็นใหญ่ในทิศหนึ่ง...”
“เป็นกุนซือให้กับฝ่ายที่ตนศรัทธา”
หรือไม่ก็ “เพียงยิ้มแย้มให้กับเรื่องราวทางโลก” ฯลฯ ได้อีกต่างหาก

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พิชัยสงครามสามก๊ก ฉบับ ๑๓๗ ตัวอย่างเคล็ดลับวิธีใช้สามสิบหกกลยุทธ์
คะแนนของคุณ