Kledthai.com

ตะกร้า 0

พุทธปรัชญา มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะทางวิทยาศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 3

ISBN: 9789743152917

ผู้แต่ง : สมัคร บุราวาศ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3 มิถุนายน 2544

จำนวนหน้า : 304

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789743152917
ราคาพิเศษ ฿113.00 ราคาปรกติ ฿125.00

หนังสือที่อธิบายความหมายของหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา ด้วยรูปแบบการเล่าโดยอิงกับประวัติศาสตร์ ว่าด้วยแนวคิด ความเชื่อ และศาสนาในแต่ละยุคสมัย การแผ่ขยายของพุทธศาสนาในยุคต่าง ๆ ไปจนถึงพุทธศิลปะในประเทศไทย ผ่านมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีสสารนิยมเข้ามาช่วยในการอธิบาย ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้น ผู้เขียนได้เล่าออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีหลักของเหตุและผลมารองรับคำอธิบายต่าง ๆ นั้น อย่างชัดเจน ทั้งยังถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาที่อ่านง่าย ทำความเข้าใจได้ง่าย ทำให้สามารถทำความเข้าใจในเรื่องปรัชญาพุทธได้ง่ายขึ้น

หนังสือที่อธิบายความหมายของหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา ด้วยรูปแบบการเล่าโดยอิงกับประวัติศาสตร์ ว่าด้วยแนวคิด ความเชื่อ และศาสนาในแต่ละยุคสมัย การแผ่ขยายของพุทธศาสนาในยุคต่าง ๆ ไปจนถึงพุทธศิลปะในประเทศไทย ผ่านมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีสสารนิยมเข้ามาช่วยในการอธิบาย ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้น ผู้เขียนได้เล่าออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีหลักของเหตุและผลมารองรับคำอธิบายต่าง ๆ นั้น อย่างชัดเจน ทั้งยังถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาที่อ่านง่าย ทำความเข้าใจได้ง่าย ทำให้สามารถทำความเข้าใจในเรื่องปรัชญาพุทธได้ง่ายขึ้น

สารบาญ

- บทที่ ๑ ศาสนาวิทยาและจริยสังคมวิทยา
- บทที่ ๒ กำเนิดและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- บทที่ ๓ การบังเกิดและแนวทางที่แท้ของพุทธปรัชญา
- บทที่ ๔ ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
- บทที่ ๕ พุทธภววิทยา
- บทที่ ๖ วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญา
- บทที่ ๗ ภารกิจของพระพุทธศษสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พุทธปรัชญา มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะทางวิทยาศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 3
คะแนนของคุณ