Kledthai.com

ตะกร้า 0

สภาวะรับรู้ที่แท้จริงไร้ขอบเขต

ISBN: 9786168104071

แปลจากหนังสือ : AWARENESS SANS FRONTIERS

ผู้แต่ง : จ. กฤษณมูรติ : บรรยาย

ผู้แปล : กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ : ถอดความ

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิอันวีกษณา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2563

จำนวนหน้า : 200

ซีรี่ส์:
จ. กฤษณมูรติ
พร้อมส่ง
ISBN:
9786168104071
ราคาพิเศษ ฿167.00 ราคาปรกติ ฿185.00

พวกเราส่วนมากคิดว่าความคิดนั้นแตกต่างจากผู้คิดผู้พยายามเสมอมาที่จะควบคุมกดทับความคิดเอาไว้ เมื่อใดที่เราสังเกตเห็นอย่างแท้จริงว่าผู้คิดคือความคิด เมื่อนั่นการแบ่งแยกระหว่างผู้คิดและความคิดจะสิ้นสุดลง ความขัดแย้งก็จบสิ้นไม่มีการแบ่งแยกระหว่างผู้คิดและความคิดความคิดสร้างผู้คิด และความคิดแบ่งแยกผู้คิด จากนั้นผู้คิดก็กลายเป็นนายคอยควบคุมความคิด การควบคุม การเหยียบกด กฎวินัย ที่อยู่ในความคิด เหล่านี้ล้วนมาจากผู้คิดซึ่งคือสิ่งที่ความคิดสร้างขึ้นมานั่นเอง ดังนั้นความคิดคือผู้คิด ชัดเจนไหมไม่มีการแบ่งแยกระหว่างผู้คิดและความคิด

Contents
สารบัญ

Foreword: 'I am that man'
บทความนำ: 'ผมคือคนคนนั้น'

1.Life is Relationship and Action
ชีวิตคือความสัมพันธ์และการกระทำ

2.The Book of Life
หนังสือแห่งชีวิต

3.Desire, Pleasure, Sorrow and Death
ความอยาก ความสุขเพลิดเพลิน ความทุกข์โศก และความตาย

4.The Magnitude of the Mind
ความกว้างใหญ่ไพศาลแห่งจิตใจ

Appendix/ภาคผนวก

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สภาวะรับรู้ที่แท้จริงไร้ขอบเขต
คะแนนของคุณ