Kledthai.com

ตะกร้า 0

ซกเชน: คำสอนลับแห่งวัชรยาน วิถีธรรมสู่การรู้แจ้ง

ISBN: 9786167368931

ผู้แต่ง : เชอเกียล นัมไค นอร์บุ

ผู้แปล : รุจิรา เจริญศักดิ์

สำนักพิมพ์ : สวนเงินมีมา

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนหน้า : 152

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167368931
ราคาพิเศษ ฿198.00 ราคาปรกติ ฿220.00

คำสอน "ซกเชน" เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งและมีคุณค่า อธิบายให้เราเห็นธรรมชาติของจิตใจซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจได้อย่างกระจ่างชัด ในสมัยโบราณคำสอนซกเชนถูกสอนในทางลับ ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ที่มีความสามารถสูงเพียงไม่กี่คน การจะเข้าใจคำสอนซกเชนได้อย่างแท้จริง จำเป็นต้องมีประสบการณ์จากการปฏิบัติ กระนั้นการได้อ่านคำบรรยายและได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นเหมือนการได้เห็นภาพถ่ายของจุดหมายปลายทางที่เราพยายามไปให้ถึง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและมีกำลังใจในการปฏิบัติ ในหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงอธิบายคำสอนซกเชน แต่ยังได้อธิบายหลักการของพระสูตรและตันตระไว้ด้วย ซึ่งช่วยให้เข้าใจภาพรวมของแต่ละมรรควิถีที่ปฏิบัติในแต่ละนิกายได้ดียิ่งขึ้น

จากผู้แปล
เกี่ยวกับภาพปกฉบับภาษาอังกฤษ
บันทึกของผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ
คำนำบรรณาธิการภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ 1
- บทที่ 1 กาย วาจา ใจของมนุษย์แต่ละคน
- บทที่ 2 วิถีแห่งการละกิเลส และวิถีแห่งการแปรเปลี่ยน
- บทที่ 3 วิถีแห่งการปลดปล่อยเป็นอิสระ
- บทที่ 4 ความสำคัญของการถ่ายทอด

ส่วนที่ 2 "นกดุเหว่าแห่งการตื่นรู้"
- บทที่ 5 วัชระหกวรรค
- บทที่ 6 ฐานและมุมมอง
- บทที่ 7 หนทางและวิธีการฝึกฝน
- บทที่ 8 ผลแลการประพฤติ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ซกเชน: คำสอนลับแห่งวัชรยาน วิถีธรรมสู่การรู้แจ้ง
คะแนนของคุณ