Kledthai.com

ตะกร้า 0

ข่ายของความคิด (ปกอ่อน)

ISBN: 9786165777193

แปลจากหนังสือ : THE NETWORK OF THOUGHT

ผู้แต่ง : กฤษณมูรติ (J.Krishnamurti)

ผู้แปล : พยับแดด

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิอันวีกษณา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนหน้า : 256

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165777193
ราคาพิเศษ ฿225.00 ราคาปรกติ ฿250.00

“ข่ายของความคิด”คือหนังสือที่รวบรวมเอาคำบรรยาย ทั้ง 9 ครั้งที่จิทฑุ กฤษณมูรติ ผู้ที่ถูกยกย่องให้เป็นปราชญ์และนักคิดอิสระที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง พูดไว้ที่ยุโรปในช่วงปี 2524 ผ่านการถอดเทปโดยตรง โดยเนื้อหาเป็นเรื่องการทำความเข้าใจชีวิตในหลายแง่มุม เช่น ด้านความคิด ความสุข ความทุกข์ ความกลัว ความรัก ความตาย และชีวิตทางศาสนา รวมไปถึงเรื่องสัจจะและสมาธิ

คำนำจากการพิมพ์ครั้งแรก
The Seer Who Walked Alone
ผู้เห็นแจ้งที่ก้าวไปเพียงลำพัง
พูดที่ซาเนน,กรกฎาคม 2524


บทที่ 1 พูดที่ซาเนน,ครั้งที่ 1,12 กรกฎาคม 2524
บทที่ 2 พูดที่ซาเนน,ครั้งที่ 2,14 กรกฎาคม 2524
บทที่ 3 พูดที่ซาเนน,ครั้งที่ 3,16 กรกฎาคม 2524
บทที่ 4 พูดที่ซาเนน,ครั้งที่ 2,19 กรกฎาคม 2524
บทที่ 5 พูดที่ซาเนน,ครั้งที่ 2,21 กรกฎาคม 2524
บทที่ 6 พูดที่ซาเนน,ครั้งที่ 2,23 กรกฎาคม 2524
บทที่ 7 พูดที่ซาเนน,ครั้งที่ 2,26 กรกฎาคม 2524
พูดที่อัมสเตอร์ดัม,กันยายน 2524
บทที่ 8 พูดที่อัมสเตอร์ดัม,ครั้งที่ 1,19 กันยายน 2524
บทที่ 9 พูดที่อัมสเตอร์ดัม,ครั้งที่ 2,20 กันยายน 2524


ภาคผนวก
The Sacred Treasure: ‘what will you do with it ?’
ทรัพย์อันศักดิ์สิทธื์: ‘คุณจะทำอะไรกับมัน’
มูลนิธิอันวีกษณา

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ข่ายของความคิด (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ