Kledthai.com

ตะกร้า 0

เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์ - พุทธ และสังคมโลกวิสัย

ISBN: 9786164860506

ผู้แต่ง : สุรพศ ทวีศักดิ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2564

จำนวนหน้า : 312

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860506
ราคาพิเศษ ฿252.00 ราคาปรกติ ฿280.00

การที่มหาเถรสมาคมซึ่งเป็นศาสนจักรของรัฐมีมติให้พระสงฆ์ทุกวัดทั่วประเทศเทศนาสอนประชาชนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขณะที่มีมติและคำสั่งห้ามภิกษุสามเณรจัดอภิปราย เสวนา แสดงความเห็นหรือร่วมชุมนุมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชน นี่เป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่าพระเณรไม่มีเสรีภาพทางศาสนาใช่หรือไม่ เพราะ “เสรีภาพ” (freedom) หมายถึง “เลือกได้” เช่น เลือกได้ว่าจะตีความพุทธธรรมสนับสนุนความรักชาติ ศาศน์ กษัตริย์ก็ได้ จะตีความพุทธธรรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยก็ได้เป็นต้น ดังนั้น ถ้าพระเณรมีเสรีภาพทางศาสนาจริง ก็ต้องเลือกตีความพุทธธรรมสนับสนุนอุดมการณ์ชาติ ศาศน์ กษัตริย์ และอุดมการณ์ประชาธิปไตยได้อย่างเท่าเทียมกัน

ปัญหาว่าพระเณรมีเสรีภาพทางศาสนา จริงหรือไม่ ? 

เป็นปัญหาสำคัญพอๆกับปัญหาว่านักการเมือง มีเสรีภาพทางการเมืองหรือไม่ ? 

ซึ่งชัดเจนว่าในบ้านเรานักการเมืองไม่ได้มีเสรีภาพอย่างแท้จริงเพราะไม่สามารถอภิปรายประเด็นปัญหาสถาบันกษัตริย์กับประชาธิปไตยในสภาได้อย่างตรงไปตรงมา เพียงแค่นักการเมืองพูดพาดพิงสถาบันกษัตริย์เฉียดๆ ก็ถูกประท้วง กระทั่งถูกแจ้งความเอาผิดตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 112

(ข้อมูลจากในเล่ม)

สารบัญ

คำนำผู้เขียน 

บทนำ ทำไมจึงเปรียบเทียบศาสนาคริสต์ - พุทธ 

บทที่ 2 ปรัชญาการเมืองแบบพุทธและรัฐพุทธศาสนา 

บทที่ 3 การปฏิรูปพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ กับคุณค่า

            ของพุทธศาสนาของรัฐและสังคมไทยสมัยใหม่

บทที่ 4 อภิปรายปัญหาและเสนอแนวทางปฏิรูปพุทธศาสนา 

            (ปัญหาของพุทธศาสนาสมบูรณญาสิทธิราชย์)

บทที่ 5 อภิปรายปัญหาและเสนอแนวทางปฏิรูปพุทธศาสนา (ต่อ)

            (ข้อเสนอการปฏิรูปพุทธศาสนาของฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายเสรีนิยม) 

บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ (สร้างวัฒนธรรมเคารพเสรีภาพที่เท่าเทียมในการรณรงค์ปฏิรูปพุทธศาสนา) 

บรรณานุกรม 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์ - พุทธ และสังคมโลกวิสัย
คะแนนของคุณ