Kledthai.com

ตะกร้า 0

สมการความว่าง

ISBN: 9786164860230

ผู้แต่ง : วัชระ งามจิตรเจริญ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤษภาคม 2563

จำนวนหน้า : 248

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860230
ราคาพิเศษ ฿171.00 ราคาปรกติ ฿190.00

ความจริงาของโลกในฟิสิกส์ใหม่และพระพุทธศษสนามีความละม้ายคล้ายคลึงกัน เมื่อนำส่วนที่คล้ายกันหรือเข้ากันได้มาเทียบเคียงกันหรือสนับสนุนกัน ก็ช่วยให้เข้าใจและเพิ่มน้ำหนักความเป็นไปได้ให้แก่กันและกัน เช่น ความจริงเรื่องอะตอม สสาร และพลังงานสามารถนำมาสนับสนุนหรือช่วยอธิบายคำสอนเรื่องปรมาณู อนิจจวาท และขณิกวาท ของพระพุทธศาสนาได้
-วัชระ งามจิตรเจริญ

สารบัญ

คำนำ
บทที่ ๑ บทนำ
บทที่ ๒ ความจริงของโลกในฟิสิกส์ใหม่
- ทฤษฎีสัมพันธภาพ
- ทฤษฎีควอนตัม
บทที่ ๓ ความจริงของโลกในคำสอนของพระพุทธศาสนา
- ความหมายและประเภทของความจริงและสิ่งมีจริง
- ความจริงของโลกในคำสอนของพระพุทธศาสนา
บทที่ ๔ การเปรียบเทียบและการสนับสนุนกันของความจริงในฟิสิกส์ใหม่กับพระพุทธศาสนา
- การเปรียบเทียบความจริงในทฤษฎีสัมพันธภาพกับความจริงในพระพุทธศาสนา
- การเปรียบเทียบความจริงในทฤษฎีควอนตัมกับความจริงในพระพุทธศาสนา
- การสนับสนุนกันของความจริงในทฤษฎีสัมพัทธภาพกับความจริงในพระพุทธศาสนา
- การสนับสนุนกันของความจริงในทฤษฎีควอนตัมกับความจริงในพระพุทธศาสนา
บทที่ ๕ บทสรุป

คำอธิบายคำย่อ
หนังสืออ้างอิง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สมการความว่าง
คะแนนของคุณ