Kledthai.com

ตะกร้า 0

ขึ้นอยู่เหนือความบ้าคลั่ง: ประสบการณ์แห่งบาร์โดทั้งหก (ปกอ่อน)

ISBN: 9786164810266

ผู้แต่ง : เชอเกียม ตรุงปะ (CHÖGYAM TRUNGPA)

ผู้แปล : พจนา จันทรสันติ

สำนักพิมพ์ : สวนเงินมีมา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2564

จำนวนหน้า : 376

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164810266
ราคาพิเศษ ฿351.00 ราคาปรกติ ฿390.00

คำว่า "บาร์โด" ในภาษาทิเบตเกี่ยวพันอยู่กับชีวิตหลังความตาย ในที่นี้ เชอเกียม ตรุงปะได้พูดถึงบาร์โดในความหมายที่แตกต่างออกไป ในฐานะประสบการณ์ที่เป็นจุดสุดยอดของชั่วขณะนั้นๆ ประสบการณ์แห่งปัจจุบันของเรามักถูกปรุงแต่งด้วยสภาวจิตหนึ่งใดในสภาวะทั้งหก อันได้แก่ เทวภูมิ (ปีติ) อสุรภูมิ (ความอิจฉาและการไขว่คว้าแสวงหาความรื่นรมย์) มนุษยภูมิ (ตัณหาและความทะยานอยาก) ดิรัจฉานภูมิ (ความเขลา) เปรตภูมิ (ความยากจนข้นแค้นและการครอบครอง) และนิรยภูมิ (ความก้าวร้าวและความเกลียด) โดยการนำภูมิเหล่านี้ไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์บาร์โดทั้งหกตามคติดั้งเดิม

.

ตรุงปะได้ชี้ให้เห็นถึง “ความบ้าคลั่ง” แห่งแบบแผนทางจิตใจของเรา ทั้งแสดงให้เห็นว่าแบบแผนเหล่านี้ได้มอบโอกาสแห่งความเป็นไปได้ ที่จะแปรเปลี่ยนประสบการณ์ในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นอิสรภาพ

(ข้อมูลจากปกหลัง)

 

หนังสือ  ขึ้นอยู่เหนือความบ้าคลั่ง: ประสบการณ์แห่งบาร์โดทั้งหก (ปกอ่อน) มาพร้อมแจ็คเก็ตและที่คั่นหนังสือ 1 ชิ้น

คำขอบคุณ

คำนำบรรณาธิการ

ภาคหนึ่ง : สภาวะทั้งหกของบาร์โด

1.บาร์โด

2.ภูมิทั้งหก

3.บาร์โดแห่งการภาวนา

4.บาร์โดแห่งการเกิด

5.บาร์โดแห่งการมายา

6.บาร์โดแห่งความฝัน

7.บาร์โดแห่งการดำรงอยู่

8.บาร์โดแห่งความตาย

9.การเดินทางอันโดดเดี่ยว

ภาคสอง : สภาวะทั้งหกของสัตว์โลก

1.ทุกข์และสุข

2.เทวภูมิ

3.อสุรภูมิ

4.มนุษยภูมิ

5.ดิรัจฉานภูมิ

6.เปรตภูมิและนิรยภูมิ

7.ลำดับของบาร์โด

ภาคผนวก

สภาวะทั้งหกของบาร์โด

ประวัติผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ขึ้นอยู่เหนือความบ้าคลั่ง: ประสบการณ์แห่งบาร์โดทั้งหก (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ