Kledthai.com

ตะกร้า 0

ลำดับขั้นแห่งการปฏิบัติภาวนา ***หนังสือหมด***

ISBN: 9786164810235

แปลจากหนังสือ : Stages of MEDITATION

ผู้แต่ง : องค์ทะไลลามะ

ผู้แปล : นัยนา นาควัชระ

สำนักพิมพ์ : สวนเงินมีมา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2564

จำนวนหน้า : 224

ซีรี่ส์:
-
สินค้าหมด
ISBN:
9786164810235
ราคาพิเศษ ฿270.00 ราคาปรกติ ฿300.00

หนังสือ "ลำดับขั้นแห่งการปฏิบัติภาวนา" คือ อรรถกถาคัมภีร์ภาวนากรม ซึ่งองค์ทะไลลามะทรงแสดงที่เมืองมานาลี ประเทศอินเดียเมื่อปี ค.ศ.1989 เป็นหนึ่งในคัมภีร์สำหรับผู้ปฏิบัติสายมหายานและสายทิเบตต้องศึกษา เพราะเป็น “คู่มือการปฏิบัติภาวนา” โดยเฉพาะ เป็นคัมภีร์ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง แจกแจงการปฏิบัติภาวนาในทุกขั้นตอน คัมภีร์นี้จึงเปรียบเสมือนแผนที่สำหรับผู้ปฏิบัติ ที่ช่วยป้องกันมิให้ออกนอกลู่นอกทาง องค์ทะไลลามะทรงอธิบายคัมภีร์ภาวนากรมโดยละเอียด และตรัสว่าคัมภีร์นี้ "เปรียบเสมือนกุญแจที่ไขประตูคัมภีร์อื่นๆ ทุกบาน"

การที่อรรถกถานี้ได้รับการบันทึกและเรียบเรียงเป็นหนังสือ นับว่าเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธทั่วโลกที่ไม่เคยได้อ่านคัมภีร์ภาวนากรม (และจะไม่มีโอกาสได้อ่าน) อีกทั้งไม่มีโอกาสได้ฟังองค์ทะไลลามะบรรยาย และต่อให้นั่งอยู่ในที่นั้น ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะจดจำ หรือเข้าใจสิ่งที่ทรงบรรยายได้ทั้งหมด เพราะจะไม่มีเวลาย้อนกลับไปคิดทบทวนเลย เมื่อมีเป็นหนังสือจึงไม่ต้องเดินทางไปฟังเทศน์ถึงต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถอ่านทบทวนกลับไปกลับมาได้หลายรอบ

องค์ทะไลลามะที่ 14 (H.H. The 14th Dalai Lama, 6 June 1935 - )
กล่าวถึงตนเองว่าเป็น “พระธรรมดา” ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำทางโลกและทางธรรมของประชาชนชาวทิเบต ท่านเป็นทะไลลามะพระองค์ปัจจุบัน และเป็นที่รู้จักระดับโลกในปี 1989 เมื่อได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ จากการอุทิศตนให้กับการต่อสู้อย่างสันติที่จะปลดปล่อยทิเบต ท่านเรียกร้องให้มีความกรุณาและความรับผิดชอบร่วมอย่างเป็นสากล ผ่านงานเขียนและงานปาฐกถาธรรมมากมาย

“การสั่งสอนธรรมก็ดี หรือการสดับธรรมก็ดี
จะถูกต้องเหมาะสม ก็ต่อเมื่อเป็นประโยชน์ต่อจิต
อาการสำรวมระวังเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ผู้นั้นได้เคยสดับธรรม
กิเลสที่ลดลงเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ผู้นั้นได้ปฏิบัติภาวนา...”
-กาดัม เกเช ซังปูวะ, หน้า 22

สารบัญ

จากผู้แปล
คำนำ

อารัมภกถา
บทนำ
1. จิตคืออะไร?
2. การฝึกจิต
3. ความกรุณา
4. การเจริญอุเบกขาซึ่งเป็นรากเหง้าของเมตตา
5. เห็นทุกข์
6. ปัญญา
7. ปัจจัยพื้นฐานก่อนปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา
8. สมถภาวนา
9. เข้าถึงวิปัสสนา
10. การประสานอุบายและปัญญา

คัมภีร์ภาวนากรม ของคุรุกมลศีล

 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ลำดับขั้นแห่งการปฏิบัติภาวนา ***หนังสือหมด***
คะแนนของคุณ