Kledthai.com

ตะกร้า 0

เพื่อความสุขใจ

ISBN: 9789748861295

ผู้แต่ง : วศิน อินทสระ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ธรรมดา

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนหน้า : 103

พร้อมส่ง
ISBN:
9789748861295
ราคาพิเศษ ฿50.00 ราคาปรกติ ฿55.00

คนมีเหตุผลย่อมมีใจหนักแน่นพอที่จะยอมรับทั้งผลดีและผลร้ายที่เกิดขึ้น การยอมรับนั้นเองจะเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่การแก้ปัญหาบางอย่างที่แก้ได้ยากถ้าไม่ยอมรัรบความจริง

ถ้าเกิดความล้มเหลวขึ้นในเรื่องใดให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ คนจะรุ่งเรืองได้ก็เพราะอดทนต่อความล้มเหลวและตั้งต้นใหม่ได้ขณะเดียวกันพยายามรักษาความสงบใจไว้ให้ได้เพราะสุขภาพจิตที่ดีสำคัญที่สุดต่อความสุขในชีวิตประจำวันของเรา

เพื่อให้ความผิดหวังไม่เป็นพิษแก่จิตใจของเราขอให้พยายามสร้างนิสัยนักศึกษาขึ้นในตนคือ มองสิ่งต่างๆ ในแง่ของการศึกษาว่าสิ่งนี้ให้ความรู้และประสบการณ์อะไรแก่เราบ้างชีวิตจะต้องเดินทางผ่านประสบการณ์เป็นอันมากความรู้ความเข้าใจในชีวิตนั้นเป็นวิทยาการอันสูงเยี่ยมยิ่งกว่าวิทยาการใดๆ เมื่อเข้าใจชีวิตดีแล้วจะเป็นผู้มีชีวิตอย่างมีทุกข์น้อยที่สุด หรือไม่มีทุกข์ทางใจเลย

คนมีเหตุผลย่อมมีใจหนักแน่นพอที่จะยอมรับทั้งผลดีและผลร้ายที่เกิดขึ้น การยอมรับนั้นเองจะเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่การแก้ปัญหาบางอย่างที่แก้ได้ยากถ้าไม่ยอมรัรบความจริง

ถ้าเกิดความล้มเหลวขึ้นในเรื่องใดให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ คนจะรุ่งเรืองได้ก็เพราะอดทนต่อความล้มเหลวและตั้งต้นใหม่ได้ขณะเดียวกันพยายามรักษาความสงบใจไว้ให้ได้เพราะสุขภาพจิตที่ดีสำคัญที่สุดต่อความสุขในชีวิตประจำวันของเรา

เพื่อให้ความผิดหวังไม่เป็นพิษแก่จิตใจของเราขอให้พยายามสร้างนิสัยนักศึกษาขึ้นในตนคือ มองสิ่งต่างๆ ในแง่ของการศึกษาว่าสิ่งนี้ให้ความรู้และประสบการณ์อะไรแก่เราบ้างชีวิตจะต้องเดินทางผ่านประสบการณ์เป็นอันมากความรู้ความเข้าใจในชีวิตนั้นเป็นวิทยาการอันสูงเยี่ยมยิ่งกว่าวิทยาการใดๆ เมื่อเข้าใจชีวิตดีแล้วจะเป็นผู้มีชีวิตอย่างมีทุกข์น้อยที่สุด หรือไม่มีทุกข์ทางใจเลย

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เพื่อความสุขใจ
คะแนนของคุณ