Kledthai.com

ตะกร้า 0

ที่สุดแห่งการแสวงหา (หนังสือสภาพ 60%)

ISBN: 9789742725808

แปลจากหนังสือ : The End of Search

ผู้แต่ง : จ.กฤษณมูรติ J. KRISHNAMURTI

ผู้แปล : ทีมงานมูลนิธิอันวีกษณา

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิอันวีกษณา

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2545

จำนวนหน้า : 132

พร้อมส่ง
ISBN:
9789742725808
ราคาพิเศษ ฿121.00 ราคาปรกติ ฿135.00

พวกเราส่วนใหญ่เสาะหาค้นหา หากเราแต่ละคนค้นพบด้วยตัวเราเองว่า เรากำลังแสวงหาอะไรและเหตุใดจึงแสวงหา ผมคิดว่าจะเปิดเผยให้เห็นสิ่งต่างๆ มากมาย พวกเราส่วนใหญ่ เมื่อไม่พอในตนเอง ไม่พอใจสิ่งแวดล้อม ไม่พอใจสิ่งที่ทำอยู่หรืองานที่เราทำ เราก็ต้องการงานที่ดีกว่า ตำแหน่งที่สูงกว่า ความเข้าใจที่ดีกว่า กิจกรรมที่กว้างขวางกว่า แนวปรัชญาที่น่าพึงพอใจยิ่งกว่า หรือความสามารถที่ทำให้อิ่มเอมใจอย่างยิ่ง ดูภายนอกแล้ว นี่คือสิ่งที่เราต้องการ ครั้งสิ่งนั้นไม่เป็นที่พึงพอใจ เราก็เสาะหาลึกลงไป เราง่วนอยู่กับระบบปรัชญา หันไปเข้าร่วมการปฏิรูป รวมกลุ่มต่างๆ เพื่ออภิปรายถกเถียง หรืออื่นๆ แม้กระนั้น ความไม่พอใจก็ยังคงอยู่ ... ดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่จิตจะเป็นอิสระจากการแสวงหาทั้งหมด

พวกเราส่วนใหญ่เสาะหาค้นหา หากเราแต่ละคนค้นพบด้วยตัวเราเองว่า เรากำลังแสวงหาอะไรและเหตุใดจึงแสวงหา ผมคิดว่าจะเปิดเผยให้เห็นสิ่งต่างๆ มากมาย พวกเราส่วนใหญ่ เมื่อไม่พอในตนเอง ไม่พอใจสิ่งแวดล้อม ไม่พอใจสิ่งที่ทำอยู่หรืองานที่เราทำ เราก็ต้องการงานที่ดีกว่า ตำแหน่งที่สูงกว่า ความเข้าใจที่ดีกว่า กิจกรรมที่กว้างขวางกว่า แนวปรัชญาที่น่าพึงพอใจยิ่งกว่า หรือความสามารถที่ทำให้อิ่มเอมใจอย่างยิ่ง ดูภายนอกแล้ว นี่คือสิ่งที่เราต้องการ ครั้งสิ่งนั้นไม่เป็นที่พึงพอใจ เราก็เสาะหาลึกลงไป เราง่วนอยู่กับระบบปรัชญา หันไปเข้าร่วมการปฏิรูป รวมกลุ่มต่างๆ เพื่ออภิปรายถกเถียง หรืออื่นๆ แม้กระนั้น ความไม่พอใจก็ยังคงอยู่ ... ดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่จิตจะเป็นอิสระจากการแสวงหาทั้งหมด

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ที่สุดแห่งการแสวงหา (หนังสือสภาพ 60%)
คะแนนของคุณ