Kledthai.com

ตะกร้า 0

มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง..ด่วน! 2 (หนังสือสภาพ 60%)

ISBN: 9786169015208

แปลจากหนังสือ : The Urgency of Change: Part 2

ผู้แต่ง : จ.กฤษณมูรติ J. KRISHNAMURTI

ผู้แปล : แพทย์หญิงเทวี วัฒนา และ วาณีรัตน์ ศรประสิทธิ์

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิอันวีกษณา

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2553

จำนวนหน้า : 180

พร้อมส่ง
ISBN:
9786169015208
ราคาพิเศษ ฿171.00 ราคาปรกติ ฿190.00

โลกกำลังอยู่ในวิกฤต เราทุกคนต่างถูกรุมเร้าด้วยปัญหาไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อท้าทายเรา ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเกิดปัญหา เรามักจะโทษสังคมว่ากำหนดหรือบีบคั้นเรา หรือโทษผู้อื่น แต่ไม่เคยเลยที่จะตระหนักว่า โลกหรือสังคม คือสิ่งที่เราแต่ละคนร่วมกันสร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรา เราเป็นอย่างไร เราก็สร้างโลกเช่นนั้น เราเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ แม้มิใช่เพียงเชิงวัตถุ เมื่อเราสัมพันธ์กัน เราก็สร้างโลกที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างที่เป็นอยู่ แล้วเราจะไปโทษใครที่ไหน ในเมื่อโลกคือเรา และเราก็หาได้แตกต่างจากโลกไม่ หากจะเปลี่ยนโลก ก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเอง

โลกกำลังอยู่ในวิกฤต เราทุกคนต่างถูกรุมเร้าด้วยปัญหาไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อท้าทายเรา ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเกิดปัญหา เรามักจะโทษสังคมว่ากำหนดหรือบีบคั้นเรา หรือโทษผู้อื่น แต่ไม่เคยเลยที่จะตระหนักว่า โลกหรือสังคม คือสิ่งที่เราแต่ละคนร่วมกันสร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรา เราเป็นอย่างไร เราก็สร้างโลกเช่นนั้น เราเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ แม้มิใช่เพียงเชิงวัตถุ เมื่อเราสัมพันธ์กัน เราก็สร้างโลกที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างที่เป็นอยู่ แล้วเราจะไปโทษใครที่ไหน ในเมื่อโลกคือเรา และเราก็หาได้แตกต่างจากโลกไม่ หากจะเปลี่ยนโลก ก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเอง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง..ด่วน! 2 (หนังสือสภาพ 60%)
คะแนนของคุณ