Kledthai.com

ตะกร้า 0

การคิดเชิงกลยุทธ์

ISBN: 9786168198261

ผู้แต่ง : ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : บริษัท ซัคเซส พับลิชชิ่ง จำกัด

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 9 สิงหาคม 2562

จำนวนหน้า : 277

พร้อมส่ง
ISBN:
9786168198261
ราคาพิเศษ ฿185.00 ราคาปรกติ ฿205.00

นี่คือหนังสือที่จะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับคุณ ช่วยให้คุณเป็นคนที่ไม่ทำสิ่งต่างๆ อย่างเลื่อยลอย แต่รู้จักกำหนดเป้าหมายและมีวัตถุประสงค์ล่วงหน้าในการทำสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน ช่วยให้ได้เรียนรู้ที่จะมองอนาคต มองตนเองและสภาพแวดล้อม ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญอยู่ และสถานการณ์ในอนาคตที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการกระทำที่ไม่จำเป็น การเสียพลังงานและทรัพยากรต่างๆ ไปโดยเปล่าประโยชน์ ช่วยทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่รู้จักการคิดเชิลกลยุทธ์ เนื้อหาภายในเล่มมุ่งหมายพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจเมื่ออยุ่ในสภาวะต่างๆ ที่คาดว่าจะเผชิญในอนาคต และการตัดสินใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า การรู้จักใช้ประโยชน์จากเวลา สถานที่ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การหาทางเลือก การวางแผนและการดำเนินการ เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมกับสภาวะต่างๆ เริ่มสร้างหนทางแห่งความสำเร็จด้วยตัวเองพร้อมกันได้แล้วในการคิดเชิงกลยุทธ์เล่มนี้

นี่คือหนังสือที่จะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับคุณ ช่วยให้คุณเป็นคนที่ไม่ทำสิ่งต่างๆ อย่างเลื่อยลอย แต่รู้จักกำหนดเป้าหมายและมีวัตถุประสงค์ล่วงหน้าในการทำสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน ช่วยให้ได้เรียนรู้ที่จะมองอนาคต มองตนเองและสภาพแวดล้อม ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญอยู่ และสถานการณ์ในอนาคตที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการกระทำที่ไม่จำเป็น การเสียพลังงานและทรัพยากรต่างๆ ไปโดยเปล่าประโยชน์ ช่วยทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่รู้จักการคิดเชิลกลยุทธ์ เนื้อหาภายในเล่มมุ่งหมายพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจเมื่ออยุ่ในสภาวะต่างๆ ที่คาดว่าจะเผชิญในอนาคต และการตัดสินใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า การรู้จักใช้ประโยชน์จากเวลา สถานที่ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การหาทางเลือก การวางแผนและการดำเนินการ เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมกับสภาวะต่างๆ เริ่มสร้างหนทางแห่งความสำเร็จด้วยตัวเองพร้อมกันได้แล้วในการคิดเชิงกลยุทธ์เล่มนี้

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การคิดเชิงกลยุทธ์
คะแนนของคุณ