Kledthai.com

ตะกร้า 0

หัวใจอันประเสริฐ เปลี่ยนโลกได้จากภายใน

ISBN: 9786167368610

ผู้แต่ง : องค์กรรมาปะ; ออกเยน ทรินเลย์ ดอร์เจ

ผู้แปล : นัยนา นาควัชระ

สำนักพิมพ์ : สวนเงินมีมา

ปีที่พิมพ์ : 2558

จำนวนหน้า : 247

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167368610
ราคาพิเศษ ฿243.00 ราคาปรกติ ฿270.00

องค์กรรมาปะกำลังมองโลกในแง่ดี และในขณะเดียวกันท่านก็กำลังเรียกร้องให้เราเปิดจิตและใจให้กว้างต่อความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบที่เรามีกับผู้อื่น ไม่ว่ากับคนในครอบครัว กับชุมชน ระบบสังคม หรือกับโลกของเรา เป็นเพราะท่านได้รับการฝึกฝนทางจิตวิญญาณมาอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมีความสนใจใคร่รู้และมีความรักให้กับโลกท่านจึงสามารถทำให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าการเป็นมนุษย์หมายถึงอะไร และเหตุใดจึงจำเป็นที่เราต้องเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของผู้อื่น ท่านชี้ให้เห็นว่าเราสามารถสร้างโลกใหม่ได้ด้วยความอุตสาหะ ด้วยการนำทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วอย่างล้นเหลือออกมาใช้ สิ่งนั้นก็คือหัวใจอันประเสริฐที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ภายในตัว

องค์กรรมาปะกำลังมองโลกในแง่ดี และในขณะเดียวกันท่านก็กำลังเรียกร้องให้เราเปิดจิตและใจให้กว้างต่อความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบที่เรามีกับผู้อื่น ไม่ว่ากับคนในครอบครัว กับชุมชน ระบบสังคม หรือกับโลกของเรา เป็นเพราะท่านได้รับการฝึกฝนทางจิตวิญญาณมาอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมีความสนใจใคร่รู้และมีความรักให้กับโลกท่านจึงสามารถทำให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าการเป็นมนุษย์หมายถึงอะไร และเหตุใดจึงจำเป็นที่เราต้องเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของผู้อื่น ท่านชี้ให้เห็นว่าเราสามารถสร้างโลกใหม่ได้ด้วยความอุตสาหะ ด้วยการนำทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วอย่างล้นเหลือออกมาใช้ สิ่งนั้นก็คือหัวใจอันประเสริฐที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ภายในตัวสารบัญ  • -    บทที่ ๑ สิ่งที่เรามีเหมือนกัน
  • -    บทที่ ๒ ชีวิตที่มีความหมาย : ไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้
  • -    บทที่ ๓ ความสัมพันธ์ที่ดี : วิธีปฏิบัติต่อผู้อื่น
  • -    บทที่ ๔ อัตลักษณ์ทางเพศ : เป็นเรื่องของจิตทั้งสิ้น
  • -    บทที่ ๕ บริโภคนิยมและความโลภ : ความรู้จักพอคือทรัพย์อันประเสริฐสุด
  • -    บทที่ ๖ การทำเพื่อสังคม : ใส่ใจอาทรทุกๆ คน
  • -    บทที่ ๗ การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : ปลูกฝังความรู้สึกที่มีต่อโลกเสียใหม่
  • -    ฯลฯ
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:หัวใจอันประเสริฐ เปลี่ยนโลกได้จากภายใน
คะแนนของคุณ