Kledthai.com

ตะกร้า 0

จะเสียดาย เมื่อสายไป

ISBN: 9786165650144

ผู้แต่ง : ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : นางนฤมล พงษ์ประเสริฐ

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2562

จำนวนหน้า : 194

พร้อมส่ง
ISBN:
9786165650144
ราคาพิเศษ ฿221.00 ราคาปรกติ ฿245.00

พออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจึงเห็นความตั้งใจของครูเก๋ที่จะช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูได้พบมุมมองหรือทาออกในการพัฒนาศักยภาพเด็กจึงเป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย เขียนบรรยายอย่างมีชีวิตชีวาน่าติดตาม เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีการแทรกตัวอย่างมากมาย อาทิ การรับมือกับอารมณ์ลูก การร่วมวางแผนอนาคตของลูก ช่วยสานฝันให้เป็นจริงได้เข้าใจทางเดินชีวิตอย่างแท้จริง
- ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นหนังสือที่เขียนเล่าเรื่องประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกของตนเองซึ่งอ่านแล้วเพลิดเพลินได้สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรมากมาย มีประโยชน์อย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าวิธีการเลี้ยงลูกของครูเก๋นั้นทำครบทั้ง ๓ องค์ประกอบของ "บวร" คือ บ้าน วัด และโรงเรียน
- ดร.ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจึงเห็นความตั้งใจของครูเก๋ที่จะช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูได้พบมุมมองหรือทาออกในการพัฒนาศักยภาพเด็กจึงเป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย เขียนบรรยายอย่างมีชีวิตชีวาน่าติดตาม เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีการแทรกตัวอย่างมากมาย อาทิ การรับมือกับอารมณ์ลูก การร่วมวางแผนอนาคตของลูก ช่วยสานฝันให้เป็นจริงได้เข้าใจทางเดินชีวิตอย่างแท้จริง
- ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นหนังสือที่เขียนเล่าเรื่องประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกของตนเองซึ่งอ่านแล้วเพลิดเพลินได้สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรมากมาย มีประโยชน์อย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าวิธีการเลี้ยงลูกของครูเก๋นั้นทำครบทั้ง ๓ องค์ประกอบของ "บวร" คือ บ้าน วัด และโรงเรียน
- ดร.ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:จะเสียดาย เมื่อสายไป
คะแนนของคุณ