Kledthai.com

ตะกร้า 0

ขอบใจวัยชรา: ตื่นรู้อยู่กับวัยชรา ด้วยปัญญาและกรุณา

ISBN: 9786164810198

แปลจากหนังสือ : In Praise of Ageing: Awakening to Old Age with Wisdom and Compassion

ผู้แต่ง : คาร์เมล ชาเลฟ

ผู้แปล : สดใส ขันติวรพงศ์

สำนักพิมพ์ : สวนเงินมีมา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2563

จำนวนหน้า : 232

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164810198
ราคาพิเศษ ฿288.00 ราคาปรกติ ฿320.00

การมีอายุยืนไม่ได้มาพร้อมกับคุณภาพชีวิตเสมอไปและกระบวนการแก่มักพ่วงมากับการสูญเสียสิ่งดีๆ ที่เราหวงแหน ทำอย่างไรเราจึงจะมีประสบการณ์ที่ต่างออกไป ขอบใจวัยชรา เชื้อเชิญคุณให้พบกับความท้าทายของการแก่เฒ่าด้วยใจที่เปิดกว้าง และเสนอความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่วัยชราอย่างสง่างาม ด้วยความเข้าใจ ด้วยปัญญาและความเบิกบาน ถักทอจากประสบการณ์วัยชราของบิดามารดาและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนพร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติของสังคมยุค ปัจจุบันที่มีต่อความชรา และพุทธปัญญาเก่าแก่ที่ยอมรับความชราว่าเป็นกระบวนการธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทั้งหลายล้วนมีเกิด จางคลาย และหายไป ชีวิตของเราก็เช่นกัน

"ฉันแปลหนังสือเล่มนี้ด้วยความสุข เห็นตัวเองในทุกตัวอักษรที่เธอเขียน ย้ำความเชื่อที่ว่า การตอบรับทุกขณะด้วยความเบิกบานนั่นคือชีวิต นั่นคือความสุข ยิ่งสูงวัยใจยิ่งเป็นอิสระมากขึ้น สามารถทำทุกสิ่งที่มีความหมายได้อย่างไม่หวั่นไหวไปกับบรรทัดฐานสังคมประสบการณ์ที่สั่งสมทำให้วัยชราสามารถแสดงความสร้างสรรค์ได้อย่างไม่จำกัด"

สดใส ขันติวรพงศ์, ผู้แปล

สารบาญ

จากผู้แปล
คำนำ

สิ่งที่เป็นจริง
1. ไปข้างหน้า
2.การเปลี่ยนแปลง
3. ความไม่ยินดี
4. การเจ็บป่วย
5. ชีวิตกับความตาย

จุดอ่อน
6. อากาศธาตุ
7. การเกษียณ
8.ความเหงา
9. ความกังวล
10. ความเสียใจ

อัตลักษณ์
11. อาการหลงลืม
12. เป็นอยู่
13. กัลยาณมิตร
14. วัยชรา

ความหมาย
15. ความกลัว
16. อิสรภาพ
17. การรู้
18. กรุณา
19. ความเบิกบาน
20. ปัญญา

หมายเหตุ
ขอบคุณ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ขอบใจวัยชรา: ตื่นรู้อยู่กับวัยชรา ด้วยปัญญาและกรุณา
คะแนนของคุณ