Kledthai.com

ตะกร้า 0

12 SENSES เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ

ISBN: 9786163932945

ผู้แต่ง : นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (หมอปอง)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : SOOK Publishing

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2563

จำนวนหน้า : 192

ซีรี่ส์:
-
สินค้าหมด
ISBN:
9786163932945
ราคาพิเศษ ฿198.00 ราคาปรกติ ฿220.00

"เพราะ 'สุข-ทุกข์...เป็นสากล' 'ผัสสะ' จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตที่รอดและปลอดภัย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนึ่งในการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติที่จะทำให้เราใช้ช่วงเวลาและวัย กับการเรียนรู้ที่จะเข้าใจชีวิตอย่างไม่ขาดสติปัญญา เพื่อให้เราเข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้และเพื่อการพันทุกข์ร่วมกัน"
- แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

"เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ช่วยเรื่องพัฒนาการเด็กโดยองค์รวมเพื่อให้เด็กได้มีความเจริญงอกงามทั้งกาย ใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา เป็นเด็กดีมีความสุข พัฒนาได้ทั้ง IQ และ EQ เข้าใจง่าย และนำไปปฏิบัติได้ผลจริง"
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

"ให้แรงบันดาลใจและแนวปฏิบัติได้ดี มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ใส่ใจฝึกทักษะชีวิตให้ลูกหลาน และครูอาจารย์ที่ใฝ่ฝันอยากสร้างคนคุณภาพที่มีทั้งทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ"
- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

"หนังสือเล่มนี้เป็นมรดกล้ำค่าที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ที่ผู้เขียนได้สร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัย เป็นของขวัญให้ผู้อ่านเชื่อมต่อกับปัญญาญาณของบรรพชนเพื่อขับเคลื่อนวิวัฒนาการของมนุษย์และโลกสืบไป"
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบง ตันติวงศ์

สารบัญ

คำนิยม
คำนำสำนักพิมพ์
คำนำผู้เขียน

บทนำ: ทำความรู้จัก 12 Senese กันก่อน
Part 1 Senes of Body หรือ Lower Senses
บทสรุปของ Lower Senses
จาก 12 Senese สู่ชีวิตประจำวัน
Part 2 Senes of Soul หรือ Middle senses
บทสรุปของ Middle Senses
จาก 12 Senses สู่ชีวิตประจำวัน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:12 SENSES เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ
คะแนนของคุณ