Kledthai.com

ตะกร้า 0

ประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย

ISBN: 9789749936146

ผู้แต่ง : นภาพร อติวานิชยพงศ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สร้างสรรค์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 กันยายน 2552

จำนวนหน้า : 192

ซีรี่ส์:
-
สินค้าหมด
ISBN:
9789749936146
ราคาพิเศษ ฿225.00 ราคาปรกติ ฿250.00

ชีวิตทางวิชาการของผู้เขียนมีสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องกล่าวถึงอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรก คือการได้รู้จักและเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความคิดของกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง เรื่องที่ 2 คือ การได้ทำงานและเขียนงานวิชาการเกี่ยวกับขบวนการแรงงานไทย

            แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองมีส่วนช่วยทำให้สังคมไทยตระหนักว่า มีการเอารัดเอาเปรียบ และความแตกต่างอย่างมากในรายได้และทรัพย์สินในประเทศของเรา และประเทศของเราทั้งประเทศก็ถูกเอาเปรียบโดยประเทศมหาอำนาจ สำนักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองมีส่วนช่วยทำให้ผู้คนมองปรากฏการณ์ในสังคมเป็นระบบ เป็นโครงสร้าง และเป็นประวัติศาตร์ และให้ความสำคัญกับผู้คนธรรมดาสามัญ มีจินตนาการถึงและเชื่อมั่นว่า จะมีสังคมไทยอนาคตที่ผู้คนทั่วไปจะมีชีวิตที่ดีสมบูรณ์ได้ เป็นกระแสความคิดที่มีอิทธิพลและเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ของขบวนการทางสัมคมในประเทศไทย โดยเฉพาะขบวนการภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรในท้องถิ่นและภูมิภาค

ชีวิตทางวิชาการของผู้เขียนมีสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องกล่าวถึงอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรก คือการได้รู้จักและเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความคิดของกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง เรื่องที่ 2 คือ การได้ทำงานและเขียนงานวิชาการเกี่ยวกับขบวนการแรงงานไทย

            แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองมีส่วนช่วยทำให้สังคมไทยตระหนักว่า มีการเอารัดเอาเปรียบ และความแตกต่างอย่างมากในรายได้และทรัพย์สินในประเทศของเรา และประเทศของเราทั้งประเทศก็ถูกเอาเปรียบโดยประเทศมหาอำนาจ สำนักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองมีส่วนช่วยทำให้ผู้คนมองปรากฏการณ์ในสังคมเป็นระบบ เป็นโครงสร้าง และเป็นประวัติศาตร์ และให้ความสำคัญกับผู้คนธรรมดาสามัญ มีจินตนาการถึงและเชื่อมั่นว่า จะมีสังคมไทยอนาคตที่ผู้คนทั่วไปจะมีชีวิตที่ดีสมบูรณ์ได้ เป็นกระแสความคิดที่มีอิทธิพลและเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ของขบวนการทางสัมคมในประเทศไทย โดยเฉพาะขบวนการภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรในท้องถิ่นและภูมิภาค

 

สารบัญ

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ 1

คำนำจากผู้เขียนในการพิมพ์ครั้งที่ 1

คำนำจากผู้เขียนในการพิมพ์ครั้งที่ 2

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ 2

บทที่ 1 การศึกษาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยยุคแรกเริ่ม

บทที่ 2 พัฒนาการความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย, พ.ศ. 2490 - 2500

บทที่ 3 พัฒนาการความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย, พ.ศ. 2501 – 2525

บทที่ 4 บทสรุป : ภารกิจทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง

บรรณานุกรม

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย
คะแนนของคุณ