Kledthai.com

ตะกร้า 0

ความเป็นหนึ่งเดียว ปะทะ พวก 1%

ISBN: 9786169320791

ผู้แต่ง : วันทนา ศิวะ และ การติเกยะ ศิวะ

ผู้แปล : ชนิดา แบมฟอร์ด

สำนักพิมพ์ : อินี่บุ๊คส์ 2564

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนหน้า : 255

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786169320791
ราคาพิเศษ ฿207.00 ราคาปรกติ ฿230.00

ผลงานใหม่ล่าสุดของสำนักพิมพ์อินี่บุ๊คส์ Oneness VS The 1% : ความเป็นหนึ่งเดียวปะทะพวก 1% สลายมายาคติ เพาะเมล็ดพันธุ์เสรีภาพ งานเขียนของวันทนา ศิวะ ที่ได้นักแปลฝีมือดีอย่างชนิดา แบมฟอร์ด

ถ่ายทอดเรื่องราว แล้วพวก 1% ในความหมายของคุณวันทนา ศิวะ คือใคร ?
ด้วยการทำงานของผู้เขียนที่เป็นนักเคลื่อนไหวให้ผู้คนเห็นความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เมล็ดพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพ
เธอชี้ว่าเรามักมีภาพลวงตาว่าระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวม ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว มีเพียงคนหยิบมือหนึ่งเท่านั้นที่ครอบครองโภคทรัพย์เท่ากับคนครึ่งค่อนโลก

และนานวันความมั่งคั่งในการครอบครองของพวกเขาก็ยิ่งมากขึ้น ๆ กลายเป็นการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ภาวะฉุกเฉินทางภูมิอากาศ การเอารัดเอาเปรียบต่อสังคม แรงงาน

และผู้ด้อยโอกาส และอื่น ๆ อีกมากมายที่กระทบตามกันมาเป็นลูกโซ่ บิลล์ เกตส์ มหาเศรษฐีของโลกเป็นหนึ่งในผู้คน 1% นั้น ทุกวันนี้เขาเป็นเจ้าของพื้นที่การเกษตรมากที่สุดในโลก

มีหุ้นในกิจการที่สร้างรายได้มหาศาล เช่น อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร บริษัทยาผลิตวัคซีน และอื่น ๆ อีกมากมายที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตผู้คน ความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คน 99% ที่เหลือจึงสำคัญยิ่ง

'เศรษฐกิจพวก 1%'ของคนรวยที่สุด 10% เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีมูลค่ารวมแล้วเท่ากับคน 3,600 ล้านคนรวมกัน ซึ่งเป็นจนที่สุด 50% ของโลก ในขณะที่ความมั่งคั่งของคนรวยที่สุดในโลก 62 คน ได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 45 ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สวนทางกับพวก 99% ที่กลับลดลง ในปี 2010 คนรวย 388 คน มีความมั่งคั่งเท่ากับผู้คนครึ่งล่างทั้งหมดในโลกรวมกัน พอถึงปี 2017 จำนวนนี้เหลือ เพียง 8 คนเท่านั้น

คำนำสำนักพิมพ์

คำนำ

บทที่ 1
พวก 1% ปะทะ โลกหนึ่งเดียว มนุษยชาติหนึ่งเดียว

บทที่ 2
เครื่องจักรทำเงินของพวก 1%

บทที่ 3
เครื่องจักรเทคโนโลยีของพวก 1%

บทที่ 4
พวก 1% ปั่นทอนประชาธิปไตยอย่างไร

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ความเป็นหนึ่งเดียว ปะทะ พวก 1%
คะแนนของคุณ