Kledthai.com

ตะกร้า 0

โอลด์รอยัลลิสต์ดาย Old Royalists Die (ปกอ่อน)

ISBN: 9786169101307

ผู้แต่ง : วาด รวี

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : Shine Publishing House

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2563

จำนวนหน้า : 280

ซีรี่ส์:
จากฉันทามติภูมิพลถึงระบอบที่ยังไม่มีชื่อ รวมบทความการเมืองผลงานของผู้เขียนการเมืองโมเบียส
พร้อมส่ง
ISBN:
9786169101307
ราคาพิเศษ ฿270.00 ราคาปรกติ ฿300.00

บทความแต่ละบทอภิปรายประเด็นปัญหาที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นปมเงื่อนการนิรโทษกรรม บทบาทของกลุ่มบูรพาพยัคฆ์ อัตลักษณ์คนเสื้อแดง บทบาทของ พล.อ. เปรม พลวัตรของกลุ่มรอยัลลิสต์ กฎหมายทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และการเปรียบเทียบพระราชอำนาจที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ในบรรดาบทความทั้งหมด ชิ้นที่สำคัญและผู้เขียนเขียนได้ดีเป็นพิเศษในสายตาของผู้เขียนคำนำ คือ บทที่ว่าด้วย "ฉันทามติภูมิพล, จุดเริ่มต้้นและการสิ้นสุด" และ "ระบอบที่ยังไม่มีชื่อ" ซึ่งผู้เขียนสำรวจแนวคิดและข้อถกเถียงของนักคิดคนอื่นๆ ที่กล่าวถึงไปข้างต้นในคำนำนี้อย่างละเอียด ทั้งยังพยายามสังเคราะห์งานเหล่านั้น สกัดแก่นของข้อเสนอจุดเหมือนและจุดต่างของแต่ละแนวคิด และที่สำคัญที่สุดคือ การวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเหล่านั้นอย่างมีเหตุมีผลและจริงจัง ซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติทางปัญญาที่ดีที่สุด

- ประจักษ์ ก้องกีรติ

หมายเหตุสำนักพิมพ์   08

คำนำประจักษ์ก้องกีรติ  09

ชั่วขณะที่ความเท็จเป็นความจริง   15

กรณีนิรโทษกรรม:ทักษิณถูกหลอกให้มาหลอกคนเสื้อแดง?   23

กลุ่ม3.   35

เทคนิกการต่อสู้ก่อให้เกิดการแผ่ขยายอำนาจของวาทกรรม   45

การเมืองก่อน-หลังการนองเลือด2553:การถือกำเนิดของอัตลักษณ์รวมหมู่คนเสื้อแดง    53

เปรมในฐานะเครื่องมือผลิตสร้างวาทกรรมนักการเมืองเลว   67

ฉันทามติภูมิพล,จุดเริ่มต้นและการสิ้นสุด    93

กฎหมายทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ฉบับใหม่และความเป็นมาโดยสังเขป   135

การเพิ่มพระราชอำนาจของรัชกาลที่10ของรัฐบาลคสช.โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา   167

โอลด์รอยัลลิสต์ดาย   181

ระบอบที่ยังไม่มีชื่อ   205

หมายเหตุการตีพิมพ์   227

จากผู้เขียน   228

ภาคผนวก

คลิปเสียงสนทนาของชาย2คนฉบับไม่เซ็นเซอร์   250

ประกาศไล่ออกเรียกคืนเครื่องราชฯดิสธรวัชโรทัย   267

กฎกระทรวงยกเว้นภาษีการรับมรดก   269

กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร   271

คำชี้แจงการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   273

ประกาศสถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี   276

ประกาศถอดถอนเจ้าคุณพระสินีนาฏ   277

ประกาศแต่งตั้งเจ้าคุณพระสินีนาฏ   279

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:โอลด์รอยัลลิสต์ดาย Old Royalists Die (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ