Kledthai.com

ตะกร้า 0

รัฐราชาชาติ: ว่าด้วยรัฐไทย (ปกอ่อน)

ISBN: 978616767911

ผู้แต่ง : ธงชัย วินิจจะกุล

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2563

จำนวนหน้า : 344

ซีรี่ส์:
ธงชัย วินิจจะกุล
พร้อมส่ง
ISBN:
978616767911
ราคาพิเศษ ฿360.00 ราคาปรกติ ฿400.00

บทความในหนังสือเล่มนี้อธิบายคุณลักษณะของรัฐ ชาติ และชาตินิยมของไทยในปัจจุบัน (หมายถึงประมาณครึ่งศตวรรษก่อนหน้ามาจนถึงทุกวันนี้) ผู้เขียนเคยตีพิมพ์บทความหลายชิ้นเพื่ออธิบายในประเด็นเหล่านี้มาก่อน บทความในเล่มนี้ตอกย้ำและเพิ่มเติมประเด็นซึ่งไม่เคยกล่าวถึงมาก่อนในเล่มก่อนหน้า ได้แก่ รัฐและการใช้อำนาจรัฐในชีวิตประจำวัน ความเป็นมาและกระบวนการสร้างลัทธิคลั่งไคล้เจ้า ระบบการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมของระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นิติศาสตร์ของรัฐราชาชาติ และชาตินิยมที่ไม่มีประชาชนของไทย
- ธงชัย วินิจจะกูล

สำหรับเยาวชนที่ออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ การถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา 116 อาจไม่ขมขื่นและเข้าใจยากเท่ากับการที่คนรุ่นพ่อแม่ชี้หน้าว่าพวกเขา "ชังชาติ" "ล้มสถาบัน" "เนรคุณแผ่นดิน" บทความในหนังสือเล่มนี้อาจช่วยปลอบประโลมพวกเขาและทำให้เข้าใจคนรุ่นผู้ใหญ่เล่านี้มากขึ้น โดยธงชัยคลี่ให้เห็นว่าประชาธิปไตยแบบกษัตริย์นิยมที่ต่อมาเข้มข้นล้นเกินจนกลายเป็นลัทธิคลั่งไคล้เจ้านั้นถือกำเนินขึ้นอย่างไร สืบทอดต่อมาอย่างไร เพื่ออหะไร และกำลังประสบกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างไร ผู้ใหญ่เหล่านั้นถูกกล่อมเกลาฝังชิปในสมองมาอย่างไรเป็นเวลาหลายทศวรรษระหว่าง 2500 ถึง 2550 จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคมที่ผลิตซ้ำอุดมการณ์ชาติศาสน์กษัตริย์ จับจ้องลงโทษผู้ที่ไม่เชื่อฟัง และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่น้อยไปกว่ากลไกอย่างเป็นทางการของรัฐ
- สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

คำนำสำนักพิมพ์

คำนำผู้เขียน

บทนำ สาแหรก (genealogy) ทางความคิดว่าด้วยรัฐราชาชาติของไทยในปัจจุบัน

ภาครัฐ+สังคม

บทที่ 1 อนาคตการศึกษาเรื่องรัฐในสังคมไทย

บทที่ 2 อำนาจกับการขบถ

ภาคราชา+รัฐ (+สังคม)

บทที่ 3 ลัทธิคลั่งไคล้เจ้าของประเทศไทย : ความสำเร็จในอดีต กับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในปัจจุบัน

บทที่ 4 ประชาธิปไตยแบบกษัตริย์นิยมของไทย : ประวัติ กลไกการทำงาน และภาวะวิกฤต

ภาคนิติ+รัฐ+ราช

บทที่ 5 นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม : ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของ Rule by Law แบบไทย

บทที่ 6 ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับกรณีของไทย

ภาค 4 ชาติ (ไม่นับประชา)

บทที่ 7 ชาติไทย เมืองไทย และนิธิ เอียวศรีวงศ์

บทที่ 8 อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ “ครูเบ็น”

ประวัติผู้เขียน

ประวัติการตีพิมพ์

บรรณานุกรม

ดรรชนี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:รัฐราชาชาติ: ว่าด้วยรัฐไทย (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ