Kledthai.com

ตะกร้า 0

โฉมหน้าราชาชาตินิยม: ว่าด้วยประวัติศาสตร์ไทย (ปกอ่อน)

ISBN: 9786167667492

ผู้แต่ง : ธงชัย วินิจจะกูล

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2559

จำนวนหน้า : 242

ซีรี่ส์:
ธงชัย วินิจจะกูล
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167667492
ราคาพิเศษ ฿270.00 ราคาปรกติ ฿300.00

ผมหวังว่า โฉมหน้าราชาชาตินิยม จะช่วยบุกเบิกการคิดวิเคราะห์แตกต่างออกไปเพื่อให้สังคมไทยก้าวพ้นประวัติศาสตร์แบบนี้ไปได้ เพราะการเปิดเผยกำเนิดและกลวิธีของอุดมการณ์ความเชื่อทางประวัติศาสตร์แบบนี้ น่าจะทำให้เราไม่ตกหลุมความเชื่อพรรค์นี้อีกต่อไป ช่วยให้เรามีวิจารณญาณที่ดีขึ้นจนสามารถเข้าใจอดีตแตกต่างออกไปได้ ผมหวังด้วยว่าการนำเสนอเรื่องนี้จะกระตุ้นให้ผู้อื่นและคนรุ่นหลังกล้าที่จะคิดการใหญ่คิดเรื่องใหญ่ นำเสนอสิ่งที่ท้าทายต่อสถาบันหลักๆ ทั้งหลาย ทั้งสถาบันทางความรู้และสถาบันทางการเมืองอื่นๆ เพราะการท้าทายเหล่านี้จะทำให้สังคมไทยมีชีวิตเติบโตต่อไป
- ธงชัย วินิจจะกูล

โฉมหน้าราชาชาตินิยม คือการรวบรวมบทความว่าด้วยประวัติศาสตร์ของธงชัย วินิจจะกูล ที่มีประเด็นแวดล้อมแนวคิดเรื่องราชาชาตินิยมเก่า/ใหม่ หากนับจากปีที่นำเสนอบทความแรกคือ "ประวัติศาสตร์การสร้าง ตัวตน" (2530) จนถึงบทความล่าสุด "ความรู้เกี่ยวกับตัวตนของไทยภายใต้โลกคับแคบแบบเจ้ากรุงเทพฯ" (2557) น่าทึ่งว่านับเป็นเวลาเกือบ 30 ปีที่ธงชัยครุ่นคิดวิเคราะห์ถึงปริมณฑลต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม หากไม่สำคัญ มีหรือคนคนหนึ่งจะใช้เวลาถึงครึ่งค่อนชีวิตในการพยายามตีแผ่แบมันให้เห็นกันจะๆ

กล่าวสำหรับเรา ฟ้าเดียวกัน หวังว่าการเผยให้เป็น "โฉมหน้า" ของ "ราชาชาตินิยม" ผ่านหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้สังคมไทยได้เปิดมุมมองใหม่ๆที่ต่างจากมุมมองของเจ้ากรุงเทพฯ"ซึ่งครองงำเรามานานนับศตวรรษ
- สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

คำนำสำนักพิมพ์

คำนำผู้เขียน

ภาค 1 ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม : จากยุคอาณานิคมอำพรางสู่ราชาชาตินิยมใหม่หรือลัทธิเสด็จพ่อของกระฎุมพีไทยในปัจจุบัน

บทที่ 2 สภาวะอาณานิคมของสยามและกำเนิดประวัติศาสตร์ชาติไทย

บทที่ 3 ประวัติศาสตร์การสร้าง “ตัวตน”

บทที่ 4 การได้ดินแดนกับความทรงจำอำพราง

บทที่ 5 “เสียดินแดน” เป็นประวัติศาสตร์หลอกไพร่ไปตายแทน(เพราะ “ไทย” ไม่เคยเสียดินแดน)

บทที่ 6ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชาติไทยกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (เฉยๆ)

ภาค 2 ไทยศึกษาแบบราชาชาตินิยม

 

บทที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับตัวตนของไทยภายใต้โลกคับแคบแบบเจ้ากรุงเทพฯ

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 วิพากษ์ ศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย วินิจจะกูล : “ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม จากยุคราชาชาตินิยมอำพรางสู่ราชาชาตินิยมใหม่หรือลัทธิเสด็จพ่อของกระฎุมพีไทยในปัจจุบัน” โดย สายชล สัตยานุรักษ์

ภาคผนวก 2 อย่าดูเบาวิธีวิทยา : ตอบอาจารย์สายชล

ประวัติผู้เขียน

ประวัติการตีพิมพ์

บรรณานุกรม

ดรรชนี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:โฉมหน้าราชาชาตินิยม: ว่าด้วยประวัติศาสตร์ไทย (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ