Kledthai.com

ตะกร้า 0

สร้างสังคมไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการ ***สินค้าหมด***

ISBN: 9786165866453

ผู้แต่ง : ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : เสมสิกขาลัย

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2564

จำนวนหน้า : 182

ซีรี่ส์:
ชุดก้าวแรกสู่วิจารณญาณ
สินค้าหมด
ISBN:
9786165866453
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 2 ภาค คือ 1. ความคิดทางเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์ 2. เรื่องสังคมสวัสดิการและรัฐสวัสดิการ ทั้ง 2 ภาคถอดมาจากคำบรรยายที่อาจารย์ณรงค์บรรยายและสัมมนาร่วมกับผู้ฟังทั่วไปที่จัดโดยเสมสิขาลัย 2 ครั้งในปี 2563

หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 2 ภาค คือ 1. ความคิดทางเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์ 2. เรื่องสังคมสวัสดิการและรัฐสวัสดิการ ทั้ง 2 ภาคถอดมาจากคำบรรยายที่อาจารย์ณรงค์บรรยายและสัมมนาร่วมกับผู้ฟังทั่วไปที่จัดโดยเสมสิขาลัย 2 ครั้งในปี 2563

            เรื่องความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของปรีดี พนมยงค์ ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ณรงค์ว่าเค้าโครงเศรษฐกิจที่อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เสนอหลังการปฏิวัติ 2475 เป็นโครงการคล้ายแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มีลักษณะสังคมนิยมประชาธิปไตยและระบบสหกรณ์ไม่ได้เป็นสังคมนิยมแนววางแผนจากส่วนกลางหรือคอมมิวนิสต์ อย่างที่ฝ่ายที่คิดเห็นตรงกันข้ามโจมตีจนเค้าโครงการฉบับนี้ต้องถูกพับเก็บไป

            ในภาคที่ 2 อาจารย์ณรงค์ยกตัวอย่างประเทศในยุโรปบางประทศ และเสนอความคิดที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การเก็บภาษีในอัตราที่ก้าวหน้า การรักษาผลประโยชน์ของคนงาน และของประเทศป้องกันการเอาเปรียบจากทุนต่างชาติมากไป การจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรม การสร้างสวัสดิการสังคมที่ทั่วถึงเป็นธรรม การพัฒนาระบบสหกรณ์ การจัดสรรเงินทุนจากกองทุนประกันสงคมไปจัดตั้งธนาคารแรงงาน ฯลฯ

 

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์

คำนิยม โดย วิทยากร เชียงกูล

ภาคหนึ่ง การประยุกต์ใช้ความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของปรีดี พนมยงค์ สำหรับแก้วิกฤติสังคมไทยในปัจจุบัน

บทที่ 1 หลักการของคณะราษฎร

บทที่ 2 เศรษฐศาสตร์การเมืองคืออะไร

บทที่ 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

บทที่ 4 ตลาดภายในคือการกลับไปหาเค้าโครงเศรษฐกิจของอาจารย์ปรีดี

บทที่ 5 ลักษณะสังคมนิยม ของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์

บทที่ 6 ทำอย่างไรรายได้ครัวเรือนจึงจะเข้มแข็ง

ภาคสอง ก้าวย่างจากสังคมสวัสดิการสู่รัฐสวัสดิการ

บทที่ 1 รัฐสวัสดิการกับสังคมสวัสดิการ

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์การก่อเกิดรัฐสวัสดิการ

บทที่ 3 ลักษณะของรัฐสวัสดิการ

บทที่ 4 แนวความคิดของอาจารย์ปรีดี กับรัฐสวัสดิการ

บทที่ 5 รัฐสวัสดิการกับอุดมการณ์การเมืองสีเขียว

ภาคผนวก สวัสดิการโดยรัฐกับรัฐสวัสดิการ

เอกสารอ้างอิง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สร้างสังคมไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการ ***สินค้าหมด***
คะแนนของคุณ