Kledthai.com

ตะกร้า 0

ห้องส่วนตัว A Room of One’s Own [สินค้าสภาพ 70%]

ISBN: 9789743159244

ผู้แต่ง : เวอร์จิเนีย วูล์ฟ

ผู้แปล : มาลินี แก้วเนตร

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งแรก เมษายน 2559

จำนวนหน้า : 240

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159244
฿220.00

ห้องส่วนตัว เป็นงานเขียนที่ท้าทายความคิดความเชื่อในยุคที่ผู้หญิงถูกตีกรอบไว้ในค่านิยมแบบวิกตอเรียน แต่ยังคงมีความทันสมัยในเนื้อหาจวบจนทุกวันนี้ที่ผู้หญิงทั่วโลกยังต้องต่อสู้เรียกร้องความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ และการรื่อถอนปรับเปลี่ยนค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรมที่กดผู้หญิงไว้ให้เป็นรอง ลิดรอนศักยภาพความสามารถของผู้หญิง ไม่มีพื้นที่ส่วนตัวของตนเองทั้งในบ้านและในสังคม

ห้องส่วนตัว เป็นงานเขียนที่ท้าทายความคิดความเชื่อในยุคที่ผู้หญิงถูกตีกรอบไว้ในค่านิยมแบบวิกตอเรียน แต่ยังคงมีความทันสมัยในเนื้อหาจวบจนทุกวันนี้ที่ผู้หญิงทั่วโลกยังต้องต่อสู้เรียกร้องความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ และการรื่อถอนปรับเปลี่ยนค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรมที่กดผู้หญิงไว้ให้เป็นรอง ลิดรอนศักยภาพความสามารถของผู้หญิง ไม่มีพื้นที่ส่วนตัวของตนเองทั้งในบ้านและในสังคม ห้องส่วนตัว จึงเป็นงานอมตะท้าทายความคิด ควรค่าแก่การอ่านและการแลกเปลี่ยนสนทนาเพื่อร่วมกันหาคำตอบว่าทำไมเครื่องมือ (ในการดำรงชีพ) และพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิง จึงยังคงมีอย่างจำกัดแม้ในทุกวันนี้ และยังมีผู้หญิงอีกจำนวนไม่น้อยที่มีสภาพเช่นทาส ถูกกดขี่ข่มเหงและแสวงหาประโยชน์

 

สารบัญ

คำขอบคุณของผู้แปล

คำนิยม

คำนำผู้แปล

บทที่หนึ่ง

บทที่สอง

บทที่สาม

บทที่สี่

บทที่ห้า

บทที่หก

บันทึกท้ายเล่ม

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ห้องส่วนตัว A Room of One’s Own [สินค้าสภาพ 70%]
คะแนนของคุณ