Kledthai.com

ตะกร้า 0

ตำนานวรรณคดีและละคร

ISBN: 9786164860193

ผู้แต่ง : สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

ผู้แปล : บรรณาธิการรวบรวม พินิจ หุตะจินดา

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่1 พ.ศ. 2563

จำนวนหน้า : 432

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860193
ราคาพิเศษ ฿270.00 ราคาปรกติ ฿300.00

ตำนานวรรณคดีและละคร เป็นการรวบรวมบทพระนิพนธ์เกี่ยวกับวรรณคดีแห่งชาติที่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ได้ทรงเขียนบทความวรรณคดีแห่งชาติ อาทิ รามเกียรติ์ ดาหลัง อิเหนา นิทานปันหยี เสภาขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี ประวัติสุนทรภู่ และตำนานละครเป็นต้น ซึ่งงานพระนิพนธ์เหล่านี้ ทั้ง ๒ พระองค์ทรงเขียนเป็นทั้งบทความวิชาการบ้าง คำนำบ้าง เป็นต้น เพื่อตีพิมพ์หนังสือในวาระต่างๆ อันก่อเกิดประโยชน์และการเพิ่มพูนความรู้ด้านวรรณคดีและตำนานละคร ทั้งต่อครูอาจารย์และนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือนักอ่านที่ (อาจ) จะนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจักษ์วิจารณ์และการเปรียบเทียบวรรณคดีให้เกิดมิติวงกว้าง ในท่ามกลางสังคมเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์

สารบาญ

คำนำสำนักพิมพ์
ชุดรามเกียรติ์
- พระราม
- คำพากย์รามเกียรติ์
- พระรามชาดก

ชุดอิเหนาชวา
ดาหลัง (อิเหนาใหญ่)
- สังเขปประวัติศาสตร์ชวา
หิกะยัต ปันหยี สะมิรัง
- นิทานปันหยีต่างๆ
อิเหนาร้อยแก้วฉบับอารีนครา
- วิจารณ์เรื่องนิทานปันหยีหรืออิเหนา
- เปรียบเทียบสำนวนต่างๆ
- วิจารณ์ทางมาและกาลกำหนด
อิเหนา
พงศาวดารอิเหนา
ว่าด้วยละครไทยเรื่องอิเหนา

ชุดตำนานาละคร
- ตำนานละครครั้งรัชกาลที่ ๑
- ตำนานละครครั้งรัชกาลที่ ๒
- ตำนานละครครั้งรัชกาลที่ ๕
- บทละครดึกดำบรรพ์
- ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอันเป็นปัจจัยแก่ละครรำ
- การวินิจฉัยเรื่องบทละครรำ
- อธิบายเรื่องบทละครครั้งกรุงเก่า

ชุดชาดกและบทละครนอก ๖ เรื่อง
ปัญญาสชาดก
ตำนานบทพระราชนิพนธ์บทละครนอก
ไชยเชษฐ์
สังข์ทอง
- สังข์ทองในปัญญาสชาดก
- นิทานเรื่องสังข์ทอง
ไกรทอง
มณีพิไชย
คาวี
สังข์ศิลป์ไชย

ชุดสุนทรภู่
- ตำนานเสภาขุนช้างขุนแผน
- คำอธิบายบทเสภาเล่ม ๒
- คำอธิบายบทเสภาเล่ม ๓
- พระอภัยมณี
- สุภาษิตสอนสตรี
- ประวัติสุนทรภู่

ชุดพระราชพงศาวดารและพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๕
- ตำนานโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
- วงศ์เทวราช
- คำนำการเล่นละครเรื่องนิทราชาคริช
- ตำนานการเล่นละครเรื่องนิทราชาคริช
- ตำนานเสภาเรื่องอาบูหะซัน
- เรื่องนิทราชาคริชมาแต่นิททานอาหรับราตรี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ตำนานวรรณคดีและละคร
คะแนนของคุณ