Kledthai.com

ตะกร้า 0

ว่าด้วยพลเมือง THE CITIZEN

ISBN: 9786163740380

ผู้แต่ง : เอส.เอส.อนาคามี (S.S. ANACAMEE)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามมิส พับลิชชิ่ง เฮ้าส์

ปีที่พิมพ์ : 2557

จำนวนหน้า : 800

พร้อมส่ง
ISBN:
9786163740380
ราคาพิเศษ ฿563.00 ราคาปรกติ ฿625.00

พลเมืองแห่งรัฐคือมนุษย์ที่ถูกพัฒนาแล้วในระดับพื้นฐานและถูกรองรับโดยกระบวนการทองกฎหมาย ในช่วงแรกๆ พวกเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดใจบ้าง สำหรับชีวิตภายใต้กฎหมาย แต่เมื่อพวกเขาได้พัฒนาศักยภาพทั้งทางความคิด สติปัญญา ความรู้ วัฒนธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีคุณภาพแล้ว พฤติกรรมโดยรวมหรือโดยเฉลี่ย ของพวกเขาก็จะค่อยๆ เป็นไปได้อย่างกลมกลืนกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นมาอย่างมีเหตุผล และแม้แต่ความเคร่งครัดของกฎหมายใดๆ ก็แทบจะไม่ได้ทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดใจได้อีก ยกเว้นเสียแต่ว่า มันจะมีปัจจัยที่ปราศจากเหตุผลบางอย่างเข้ามาแทรกแซง นั่นก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง

ไม่ว่าพลเมืองภายในรัฐหนึ่งๆ จะมีจำนวนอยู่มากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม มันย่อมสามารถที่จะแบ่งแยกออกได้เป็น 3 ประเภทหลักใหญ่ๆ คือ

1.พลเมืองทางสายเลือด
2.พลเมืองทางจิตวิญญาณ
3.พลเมืองส่วนเกิน

กลุ่มพลเมืองทางสายเลือด ถือเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิพิเศษมาตั้งแต่เริ่มต้นในการต่อตั้งรัฐ ด้วยเหตุดังกล่าว พวกเขาจึงมีเหตุผลอย่างมากมายที่จะมีความจงรักภักดีต่อรัฐของตนเองอย่างไร้เงื่อนไขมากที่สุด เท่าที่มนุษย์หรือพลเมืองคนหนึ่งพึงจะมีได้

พลเมืองแห่งรัฐคือมนุษย์ที่ถูกพัฒนาแล้วในระดับพื้นฐานและถูกรองรับโดยกระบวนการทองกฎหมาย ในช่วงแรกๆ พวกเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดใจบ้าง สำหรับชีวิตภายใต้กฎหมาย แต่เมื่อพวกเขาได้พัฒนาศักยภาพทั้งทางความคิด สติปัญญา ความรู้ วัฒนธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีคุณภาพแล้ว พฤติกรรมโดยรวมหรือโดยเฉลี่ย ของพวกเขาก็จะค่อยๆ เป็นไปได้อย่างกลมกลืนกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นมาอย่างมีเหตุผล และแม้แต่ความเคร่งครัดของกฎหมายใดๆ ก็แทบจะไม่ได้ทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดใจได้อีก ยกเว้นเสียแต่ว่า มันจะมีปัจจัยที่ปราศจากเหตุผลบางอย่างเข้ามาแทรกแซง นั่นก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง

ไม่ว่าพลเมืองภายในรัฐหนึ่งๆ จะมีจำนวนอยู่มากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม มันย่อมสามารถที่จะแบ่งแยกออกได้เป็น 3 ประเภทหลักใหญ่ๆ คือ

1.พลเมืองทางสายเลือด
2.พลเมืองทางจิตวิญญาณ
3.พลเมืองส่วนเกิน

กลุ่มพลเมืองทางสายเลือด ถือเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิพิเศษมาตั้งแต่เริ่มต้นในการต่อตั้งรัฐ ด้วยเหตุดังกล่าว พวกเขาจึงมีเหตุผลอย่างมากมายที่จะมีความจงรักภักดีต่อรัฐของตนเองอย่างไร้เงื่อนไขมากที่สุด เท่าที่มนุษย์หรือพลเมืองคนหนึ่งพึงจะมีได้

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ว่าด้วยพลเมือง THE CITIZEN
คะแนนของคุณ