Kledthai.com

ตะกร้า 0

ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 (กำเนิดสยามจากประวัติศาสตร์ศิลป์และโบราณคดี)

ISBN: 9786167667829

ผู้แต่ง : ฟ้าเดียวกัน

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2562

จำนวนหน้า : 200

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167667829
ราคาพิเศษ ฿225.00 ราคาปรกติ ฿250.00

ข้อเสนอหลักของบทความคือกระบวนการสร้างองค์ความรู้ชุดดังกล่าว (ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี) ได้สถาปนาสิ่งที่ผมขอเรียกว่า “จินตกรรมรัฐสยามทางศิลปะ” ให้เกิดขึ้นในหมู่ชนชั้นนำสยาม โดยท่ามกลางกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากรัฐแบบจารีตมาสู่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จินตกรรมชุดนี้เป็นทั้งเครื่องมือในการสถาปนาอำนาจรวมศูนย์ให้แก่ราชสำนักที่กรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็น “โลกจำลอง” เพื่อช่วยในการจินตนาการถึงภาพของรัฐสยาม สมัยใหม่ตามความใฝ่ฝันของชนชั้นนำสยามว่ามีรูปธรรมทางกายภาพอยู่จริง มองเห็นได้ และจับต้องได้ ซึ่ง “โลกจำลอง” ดังกล่าวสุดท้ายจะย้อนกลับมาเป็นกรอบอ้างอิงให้แก่ชนชั้นนำสยามในการสร้างความชอบธรรมที่จะธำรงรักษา “โลกจริง” ให้มีความเหมือน “โลกจำลอง” ที่ตนเองจินตกรรมขึ้น

ชาตรี ประกิตนนทการ
วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
กำเนิดสยามจากประวัติศาสตร์ศิลป์และโบราณคดี

สารบัญ

บทบรรณาธิการ | ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข

ทัศนะวิพากษ์ | กำเนิดรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ผ่าน "จินตกรรมรัฐสยามทางศิลปะ"
- ชาตรี ประกิจนนทการ

รัฐวิศวกรรม: มองการสร้างรัฐราชการ ผ่านปฏิบัติการเชิงเทคโน
- จักรกริช สังขมณี

ปริเทวนาการ: นาฎกรรมของภาพในภาวะเปลี่ยนผ่านรัชสมัย
- ธนาวิ โชติประดิษฐ

มึงเป็นใครใน "กูไม่กลัวมึง" ของคึกฤทธิ์ ปราโมช: ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ในฐานะปัญญาชน "ราดิคัลคอนเซอร์เวทีฟ"
- ธนาพล อิ๋วสกุล

ซอยสวนพลู
- คึกฤทธิ์ ปราโมช

สามก๊ก ฉบับ "ปติวัติภาสาไทย" : วาระแห่ง "หนังสือจอมพล (พ.ส.2485-2487)"
- นริศ จรัสจรรยาวงศ์

บทความปริทัศน์ | THAI MILITARY POWER ทำไมทหารไทยจึงอ่อนแอ
- สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

มายาคติของสองฝั่งสี และบาดแผลจากความรุนแรงโดยรัฐ
- ภัควดี วีระภาสพงษ์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 (กำเนิดสยามจากประวัติศาสตร์ศิลป์และโบราณคดี)
คะแนนของคุณ