Kledthai.com

ตะกร้า 0

วารสารปากไก่ ฉบับนักเขียนรางวัลนราธิป 2557

ISBN: 9772286977826

ผู้แต่ง : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ : 2558

จำนวนหน้า : 303

พร้อมส่ง
ISBN:
9772286977826
ราคาพิเศษ ฿135.00 ราคาปรกติ ฿150.00

สำหรับปากไก่ฉบับนี้ เนื้อหาก็คือการนำเสนอเรื่องราวของผู้ได้รับรางวัลนราธิปประจำปี 2557 เป็นการเรียนรู้จากผู้มาก่อน ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ สด ใหม่ ด้วยการใช้ทีมงานกองบรรณาธิการลงไปสัมภาษณ์ถึงตัวนักเขียนเหล่านี้ ส่วนเนื้อหาที่ติดตามมาก็คือข้อเขียนต่างๆ ที่คิดว่าเป็นสิ่งที่จะยังประโยชน์ต่อการสร้างแนวคิดสำหรับการทำงานวรรณกรรมทั้งเรื่องในประเทศและเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอก

ที่สำคัญ ศิลปินแห่งชาติ สุรชัย จันทิมาธร และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้มอบเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 สำหรับแฟนๆ ปากไก่

สำหรับปากไก่ฉบับนี้ เนื้อหาก็คือการนำเสนอเรื่องราวของผู้ได้รับรางวัลนราธิปประจำปี 2557 เป็นการเรียนรู้จากผู้มาก่อน ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ สด ใหม่ ด้วยการใช้ทีมงานกองบรรณาธิการลงไปสัมภาษณ์ถึงตัวนักเขียนเหล่านี้ ส่วนเนื้อหาที่ติดตามมาก็คือข้อเขียนต่างๆ ที่คิดว่าเป็นสิ่งที่จะยังประโยชน์ต่อการสร้างแนวคิดสำหรับการทำงานวรรณกรรมทั้งเรื่องในประเทศและเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอก

ที่สำคัญ ศิลปินแห่งชาติ สุรชัย จันทิมาธร และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้มอบเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 สำหรับแฟนๆ ปากไก่


สารบัญ


- จากนายกสมาคมนักเขียน
- ที่มาของรางวัลนราธิป
- คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป ประจำปี 2557


ประวัติ และสัมภาษณ์นักเขียนรางวัลนราธิป


- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
- หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี
- นางเนาวรัตน์ (ทองรมย์) พลเดช
- นายประยอม ซองทอง (นามปากกา สุดสงวน,ปรง เจ้าพระยา)
- นายไพโรจน์ เกษแม่นกิจ (นามปากกา “รจนโรจน์”)
- นายโรม บุนนาค
- นางลออ พิศิษฐสุนทร
- นายวศิน อินทสระ
- นายวิสุทธิ์ รอบรู้ (นามปากกา แดน กฤษดา)
- หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิชัย
- นางศรี เกศมณี
- พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี
- พลเอกสายหยุด เกิดผล
- เรืออากาศตรีสุเทพ วงศ์กำแหง
- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล


แลไปข้างหน้า
ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลนราธิป

ฯลฯ


เสนห์ของร้านหนังสือเล็กๆ


- ร้านหนังสือเดินทาง
- ร้านสตีลโรส
- ร้านสุนทรภู่
- ร้านก็องดิด
- ร้านภูเชียงดาว
- ร้านบุ๊คโทเปีย
ฯลฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:วารสารปากไก่ ฉบับนักเขียนรางวัลนราธิป 2557
คะแนนของคุณ