Kledthai.com

ตะกร้า 0

รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562)

ISBN: 9770125135604

ผู้แต่ง : ปาริฉัตร ครองขันธ์,วรรณภา ติระสังขะ,กรณ์พงศ์ ใจงาม,พีระ เจริญวัฒนนุกูล,ธเนศ วงศ์ยานนาวา

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2563

จำนวนหน้า : 156

พร้อมส่ง
ISBN:
9770125135604
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

"รัฐศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา"

- คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รัฐศาสตร์สาร ฉบับ 40/3 (กันยายน-ธันวาคม 2562)

บทบรรณาธิการ

รูปแบบมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างในการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่มสำหรับประเทศไทย: เครื่องมือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
- ปาริฉัตร ครองขันธ์

ข้อเสนอในการพัฒนามาตรการด้านกฎหมายในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
- วรรณภา ติระสังขะ

เครือข่ายหวยใต้ดินและความล้มเหลวของการนำนโยบายปราบปรามธุรกิจหวยใต้ดินมาปฏิบัติ
- กรณ์พงศ์ ใจงาม

การแสวงหาสถานะและการยอมรับ: พฤติกรรมก้าวร้าวของเยอรมนีก่อนการอุบัติขึ้นของมหาสงคราม
- พีระ เจริญวัฒนนุกูล

บทปริทัศน์หนังสือ
บทแนะนำ: "สิงห์แห่งโลกอาหรับ" และ "Al-Shadid al Hayy"
- ธเนศ วงศ์ยานนาวา

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562)
คะแนนของคุณ